• KOMUNIKAT
     • KOMUNIKAT
     • Szanowni Państwo Rodzice i Prawni Opiekunowie

       

      Jeżeli u dziecka zaobserwowaliście objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność, bóle mięśni i zmęczenie, to należy bezzwłocznie powiadomić telefonicznie Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

      Można również skontaktować się z Infolinią NFZ nr 800190590.

    • UWAGA Ważna informacja dla Uczniów!
     • UWAGA Ważna informacja dla Uczniów!
     • Uczniu:

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie - unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu naszej szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki;
      • masz obowiązek codziennego logowania się na platformę Librus w celu zapoznania się z zadaniami, ćwiczeniami, które powinieneś wykonać w czasie zamknięcia szkoły. Zadania będą oceniane według ustaleń nauczyciela.
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć - przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Możesz tez skorzystać z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

       

       

    • UWAGA Ważna informacja dla Rodziców!
     • UWAGA Ważna informacja dla Rodziców!
     • Rodzicu,

      • Twoje dziecko ma obowiązek codziennego logowania się na platformie Librus w celu zapoznania się z zadaniami, ćwiczeniami, które powinien wykonać w czasie zamknięcia szkoły. Zadania będą oceniane według ustaleń nauczyciela.
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp