• KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS I-III
     • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS I-III
     • Szanowni Rodzice /Prawni Opiekunowie Uczniów klas I-III
      Na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego informuję, że klasy I-III w okresie 24 października do 08 listopada br. będą funkcjonowały bez zmian, tzn w systemie nauki stacjonarnej. Obiady wydawane będą zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
      Utrzymuje się w mocy zakaz wchodzenia na teren szkoły Rodzicom/Prawnym Opiekunom.
      Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

    • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS IV-VIII
     • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS IV-VIII
     • Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie
      Drodzy Uczniowie
      Na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego włączającą cały kraj w tzw. "strefę czerwoną" informuję, że uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą w system nauki zdalnej. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.
      W związku z powyższym :
      -zajęcia odbywać się będą w formie online wedle dotychczasowego planu lekcyjnego
      -wstrzymane zostaje wydawanie obiadów uczniom klas IV-VIII (koszty poniesione za obiady zostaną rozliczone przez Intendenta odpowiedzialnego za dostarczanie posiłków do szkoły)
      -prosimy nie dokonywać wpłat za obiady za miesiąc listopad.
      -zakazuje się wchodzenia na teren szkoły w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych.

    • Umiemy ratować
     • Umiemy ratować
     • Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. 16 października dzieci z klas I-III uczestniczyły w zajęciach mających na celu nabywanie umiejętności właściwego postępowania w stanach zagrożenia życia. Uczniowie dowiedzieli się czym jest łańcuch przeżycia, jak prawidłowo przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem, w jaki sposób wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową czy ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej-bezpiecznej, do czego służy koc NRC i jak działa Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

      Z wielkim zainteresowaniem oglądały film instruktażowy, uczestniczyły w pokazie czynności ratowniczych oraz wykonywały kartę pracy. Zajęcia sprawiły dzieciom wiele frajdy i uświadomiły, że dzięki posiadanym umiejętnościom w przyszłości mogą uratować komuś życie.

      Wychowawczynie klas II

    • Dbam o piękny zapis - konkurs ładnego pisania
     • Dbam o piękny zapis - konkurs ładnego pisania
     • Zapraszam wszystkich uczniów/ wszystkie uczennice do uczestnictwa w konkursie. Pamiętajmy, że kaligrafia uczy precyzji, dokładności, dbania o każdy szczegół, cierpliwości, staranności. Wyrabia sprawność ręki. Pozwala kształtować linię pisma.  Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Fiedlera w Dębnie

      Cele konkursu:
      - rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania,
      - rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
      - rozpowszechnianie sztuki kaligrafii wśród dzieci i młodzieży,
      - rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
      - pobudzanie aktywności twórczej.
      Uczestnicy: W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Fiedlera w Dębnie.
      Zadania konkursowe:

      Etap I: Uczestnicy konkursu w domu ręcznie przepisują wybrany przez siebie wiersz piórem, bez użycia korektora, na białej kartce papieru i dostarczają organizatorowi zgodnie z harmonogramem.
      Etap II: Uczestnicy konkursu ręcznie przepisują przygotowany przez organizatora fragment literatury piórem, bez użycia korektora, na białej kartce papieru.

      Czas trwania pracy ucznia wynosi 45 min. Dopuszcza się wykonanie wszelkich ozdobników do tekstu oraz ilustracji zależnie od inwencji twórczej ucznia.

      Ocenie będzie podlegać:
      - staranność pracy,
      - oryginalność elementów graficznych,
      - płynność pisma i estetyka połączeń liter.

      Zapraszam!
      Wioletta Rafałowicz

       

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp