• MÓJ NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC - KONKURS!
     • MÓJ NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC - KONKURS!
     • Październik jest miesiącem różańca świętego. Z tej okazji serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie artystycznym, polegającym na wykonaniu różańca. 

      Celem konkursu jest:
      - Prezentacja różańca jako elementu kultury chrześcijańskiej;
      - Rozwijanie uzdolnień i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży;
      - Integracja wspólnoty rodzinnej (różaniec może być wykonany z pomocą członków rodziny);
      - Stworzenie warunków korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
      - Wzmocnienie edukacji ekologicznej i rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
      UWAGA!!!
      Każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę celującą  za aktywność z techniki oraz religii.
      Organizatorzy konkursu: Monika Kubica, Anna Węgier.

      REGULAMIN_KONKURSU_rozaniec.doc

    • NALEŻYMY DO WSPÓLNOTY SZKÓŁ ODPOWIEDZIALNYCH CYFROWO
     • NALEŻYMY DO WSPÓLNOTY SZKÓŁ ODPOWIEDZIALNYCH CYFROWO
     • Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Fiedlera w Dębnie dołączyła do projektu Fundacji Dbam o mój zasięg i przystąpiła do wspólnoty szkół odpowiedzialnych cyfrowo. To projekt edukacyjny, którego głównym celem jest wspólna praca szkół,  zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. W ramach działań projektowych będziemy poszukiwać równowagi między światem cyfrowym i rzeczywistym.

      Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4.

      Wioletta Rafałowicz

     • HISTORIA DZIEJE SIĘ NA NASZYCH OCZACH ...
     • 13. września o godz. 17.00 wzięliśmy udział w uroczystej mszy świętej w Kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej, której przewodniczył ks. dr Jarosław Wąsowicz. Uroczystość odbyła się w rocznicę objawień fatimskich.

      Z inicjatywy członków Dębnowskiego Stowarzyszenia Sokół została wykonana pamiątkowa tablica z wizerunkiem Kard. Wyszyńskiego, zainstalowana w grocie Matki Bożej Fatimskiej przy kościele św. Antoniego. Po mszy przeszliśmy procesją do groty, gdzie tablica została poświęcona i odsłonięta. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. W uroczystości udział wzięła Pani Dyrektor Magdelena Umińska oraz poczet sztandarowy.

      Artykuł powstał na podst. informacji zamieszczonych na stronie internetowej Parafii MBF.

      K. Kaliściak

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp