• PAŹDZIERNIK - MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
     • Z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w bibliotece szkolnej powstała wystawa prac plastycznych.

      Uczniowie z klas 1-3 pod kierunkiem wychowawców wykonali projekty okładek swoich ulubionych książek. Natomiast starsi koledzy z klas 4-8, reklamę swojej ulubionej książki. Efekty pracy uczestników możemy podziwiać na zdjęciach. 

      Opracowanie: Renata Kunisz

     • PATRIOTYCZNY LISTOPAD
     • W listopadzie bieżącego roku szkolnego klasa 5a i 6a wezmą udział w projekcie eTwinning “Kartka dla Polski”. Zaplanowane działania będą służyły uczczeniu polskiego święta narodowego  i niepodległości Polski.

      Zrealizujemy następujące cele:
      - doskonalenie umiejętności pisania życzeń, komunikowania się w zespole, wyszukiwania faktów historycznych,

      ​​​​​​- projektowanie kartki z życzeniami,
      uświadomienie wagi obchodzenia rocznic narodowych,
      poznanie sposobów wyrażania patriotyzmu.

      Przygotowania do realizacji zadań już rozpoczęliśmy.
      Wioletta Rafałowicz

     • PISZEMY LISTY DO NIEWIDOMYCH UCZNIÓW
     • Uczniowie klasy piątej na lekcji języka polskiego odczytywali listy napisane przez niewidomych uczniów i odpowiadali na nie.

      Korespondowanie  służyło kształtowaniu postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową, zwiększeniu  integracji osób, które nie widzą, ze środowiskiem społecznym, przygotowaniu społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważeniu  ich problemów oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową. Podejmowane działania ukierunkowane są na upowszechnianie w środowisku lokalnym informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.

      Wioletta Rafałowicz

     • GODZINA Z KRZYSZTOFEM KAMILEM BACZYŃSKIM
     • Rok 2021 został ogłoszony ROKIEM KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli przygotowali wieczornicę poświęconą wielkiemu poecie. Uczennice klasy 8a wykonały prezentację pokazującą twórczość Baczyńskiego.

      Natomiast uczennice klasy 7a odczytały wybrane wiersze poety, do których był przygotowany podkład muzyczny. Uczniowie naszej szkoły mogli też obejrzeć gazetkę prezentującą K.  K. Baczyńskiego. Przygotowany program obejrzeli uczniowie najstarszych klas: 7a, 7b i 8a. Mamy nadzieję, że każdy spędził miłe chwile z piękną, choć na pewno smutną poezją jednego z Kolumbów.

      E. Bąk, J. Łazorczyk, K. Matuszewska

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp