• Dlaczego zdecydowałam się zgłosić projekt do konkursu "Projektanci edukacji"?
    • Dlaczego zdecydowałam się zgłosić projekt do konkursu "Projektanci edukacji"?
    • 05.12.2019 19:04
    • Uważam, że warto się dzielić pomysłami, inspirować, podpowiadać.  Nauczyciele nie powinni ze sobą konkurować, lecz służyć radą, pomocą, być "skarbnicą pomysłów". Z kolei dla uczniów to okazja do odkrywania swoich talentów, motywator do działania i współpracy, budzenie wiary w siebie i własne możliwości.
      

     Dla szkoły to okazja do promowania podejmowanych aktywności. Dla mnie to wyraz odwagi i determinacji w dążeniu do celu- uczynienie czytania zajęciem modnym, pożądanym i otwierającym okno na świat. Projekt realizujemy od początku roku szkolnego, więc już jesteśmy zwycięzcami. 

     Zgłosiłam go, aby przyłączyli się do naszych działań inni - szkoły, biblioteki itp. Serdecznie zapraszam.

     Wioletta Rafałowicz

     Opis naszego projektu znajduje się TUTAJ.

     https://projektanciedukacji.pl/projekt?id=5093

    • więcej
    • Tworzymy autorski słownik środków stylistycznych
    • Tworzymy autorski słownik środków stylistycznych
    • 05.12.2019 19:04
    • Poszukiwałam pomysłu na powtórzenie środków stylistycznych na lekcji języka polskiego. 

     Zależało mi na tym, aby nie była to tradycyjna metoda podająca ani praca z tekstem poetyckim. Tym razem czytaliśmy definicje zawarte w różnych słownikach oraz wybrane przez nas dzieła polskich poetów.
      

     Informacje czytaliśmy, analizowaliśmy i przetwarzaliśmy. Uczniowie organizowali własną naukę. Zarządzali własnym czasem, rozwiązywali problemy, zdobywali, przetwarzali, oceniali i przyswajali informacje.

     Doskonalili umiejętność współpracy w zespole, by osiągnąć zamierzone cele. Brali odpowiedzialność za swoje działania i dążyli do zrealizowania wyznaczonych celów.

     Praca uczniów została wyeksponowana w sali nr 14.

      Wioletta Rafałowicz

    • więcej
    • Jak ułatwić zapamiętanie treści opowiadania Sławomira Mrożka?
    • Jak ułatwić zapamiętanie treści opowiadania Sławomira Mrożka?
    • 21.11.2019 16:15
    • „Artysta” to opowiadanie Sławomira Mrożka poruszające  temat ambicji w naszym życiu. Występują w nim cztery postacie, z których dwie to zwierzęta, pod postaciami których kryją się ludzkie charaktery. Postanowiłam  wykorzystać powyższy fakt oraz niewielką objętość tekstu do ćwiczeń sprawdzających umiejętność tworzenia utworu dramatycznego. 
      

     Moi uczniowie tworzyli książeczki, w których zapisywali przekształcony tekst "Artysty",  ozdobiony wklejkami lub własnoręcznymi rysunkami przedstawiającymi bohaterów.

     Zadaniem uczniów było:

     1) określenie cech charakterystycznych dla dramatu,

     2)  wskazywanie elementów dramatu: aktu, sceny, tekstu głównego, didaskaliów, dialogu i monologu,

     3) rozpoznawanie w tekście alegorii, określenie problematyki egzystencjalnej i poddanie jej refleksji.

      

     Potwierdzam, że uczniowie zapamiętali treść utworu Sławomira Mrożka.

     Wioletta Rafałowicz

    • więcej
    • Poznajemy fakty z życia Arkadego Fiedlera i tworzymy jego CV
    • Poznajemy fakty z życia Arkadego Fiedlera i tworzymy jego CV
    • 21.11.2019 16:15
    • Każda klasa potrzebuje urozmaicenia, innej formy pracy, aby się na lekcjach nie nudzić. Wyzwanie dla ucznia to gwarancja jego zaangażowania na lekcji.
     Niezbędnym elementem prezentowanej metody jest poinformowanie uczniów,  czym będziemy się zajmowali na kolejnej lekcji oraz przypomnienie  budowy CV. Wówczas poszukają w różnych źródłach informacji, które będą im potrzebne. Wydrukują lub przynajmniej zobaczą, jak pisarz wyglądał, aby go własnoręcznie narysować. Przyniosą książki lub wydruki, z których będą swobodnie na lekcji korzystać. Dobra organizacja sprawia, że zadanie zostanie wykonane w ciągu jednej godziny lekcyjnej. Uczniowie, poszukując informacji, czytają o Fiedlerze, wybierając na lekcji wiadomości czynią to po raz kolejny, jak również przed oddaniem zadania do sprawdzenia po raz kolejny zapoznają się z faktami z życia pisarza i patrona naszej szkoły.

     Prace uczniów wyeksponowałam w sali lekcyjnej. To kolejna okazja, aby poznać autora książki "Dywizjon 303".

     Wioletta Rafałowicz

    • więcej
    • Zaprojektuj i ożyw postać literacką
    • Zaprojektuj i ożyw postać literacką
    • 04.11.2019 17:09
    • Awatary mogą mieć bardzo szerokie zastosowanie w procesie nauczania. Uczniowie stają się bardziej kreatywni, ciekawi nowych informacji oraz zmotywowani do wykorzystywania innych form uczenia się. Zapominają o schematyzmie lekcji, uczą się, bawiąc. Awatary pozwalają wcielać się w różne postacie- uczniowie mogą być kim tylko chcą.

    • więcej

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage