• Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie
    • Nasza szkoła jest kolorowa
    • Posiadamy nowocześnie wyposażone sale
    • Współpracujemy z Rodzicami
    • Uczymy się poprzez zabawę
    • Kodujemy od najmłodszych lat
    • Eksperymentujemy
    • Rozwijamy kreatywność
    • Bawimy się poprzez taniec
    • Działamy w teatrze szkolnym
    • Promujemy czytelnictwo
    • Pomagamy bezdomnym zwierzętom
    • Pomagamy ludziom: Zielony Mikołaj, WOŚP, Maraton Dębno, Góra Grosza
    • Rozwijamy współpracę polsko-niemiecką
    • Prowadzimy gazetkę szkolną "Arkadia"
    • Kształtujemy postawy obywatelskie i patriotyczne
  • Aktualności
     • PAŹDZIERNIK - MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

      Z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w bibliotece szkolnej powstała wystawa prac plastycznych.

      Uczniowie z klas 1-3 pod kierunkiem wychowawców wykonali projekty okładek swoich ulubionych książek. Natomiast starsi koledzy z klas 4-8, reklamę swojej ulubionej książki. Efekty pracy uczestników możemy podziwiać na zdjęciach.

     • PATRIOTYCZNY LISTOPAD

      W listopadzie bieżącego roku szkolnego klasa 5a i 6a wezmą udział w projekcie eTwinning “Kartka dla Polski”. Zaplanowane działania będą służyły uczczeniu polskiego święta narodowego i niepodległości Polski.

      Zrealizujemy następujące cele:
      - doskonalenie umiejętności pisania życzeń, komunikowania się w zespole, wyszukiwania faktów historycznych,

      ​​​​​​- projektowanie kartki z życzeniami,
      - uświadomienie wagi obchodzenia rocznic narodowych,
      - poznanie sposobów wyrażania patriotyzmu.

     • PISZEMY LISTY DO NIEWIDOMYCH UCZNIÓW

      Uczniowie klasy piątej na lekcji języka polskiego odczytywali listy napisane przez niewidomych uczniów i odpowiadali na nie.

      Korespondowanie służyło kształtowaniu postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową, zwiększeniu integracji osób, które nie widzą, ze środowiskiem społecznym, przygotowaniu społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważeniu ich problemów oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową. Podejmowane działania ukierunkowane są na upowszechnianie w środowisku lokalnym informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.

     • GODZINA Z KRZYSZTOFEM KAMILEM BACZYŃSKIM

      Rok 2021 został ogłoszony ROKIEM KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli przygotowali wieczornicę poświęconą wielkiemu poecie. Uczennice klasy 8a wykonały prezentację pokazującą twórczość Baczyńskiego.

      Natomiast uczennice klasy 7a odczytały wybrane wiersze poety, do których był przygotowany podkład muzyczny. Uczniowie naszej szkoły mogli też obejrzeć gazetkę prezentującą K. K. Baczyńskiego. Przygotowany program obejrzeli uczniowie najstarszych klas: 7a, 7b i 8a. Mamy nadzieję, że każdy spędził miłe chwile z piękną, choć na pewno smutną poezją jednego z Kolumbów.

     • DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

      W dniu 29 września obchodzony był Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Jego celem jest promocja książek wśród dzieci i młodzieży.

      W tym roku bibliotekarze wraz z wychowawcami klas 1-3 i nauczycielami języka polskiego przeprowadzili spotkania, na których uczniowie ze starszych klas czytali swoim młodszym kolegom wybrane fragmenty ulubionych książek. Czytanie na głos tekstów literackich rozwija wyobraźnię, słownictwo, buduje więzi międzyludzkie i zachęca do dialogu. Akcja cieszyła się powodzeniem, czego dowodem są ochotnicy zgłaszający się do głośnego czytania w klasach w ciągu roku szkolnego.
      Opracowanie: Renata Kunisz

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków
   Sobota 23.10.2021
  • Galeria zdjęć
    brak danych

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage