• WYSTARTOWALIŚMY!
    • Nasza szkoła w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 99 900 zł.
     Zakupiony sprzęt będzie używany na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i świetlicowych, a także  podczas programowania,  do dokumentowania i nagrywania osiągnięć uczniów, do zajęć rozwijających umiejętności manualne oraz rozwijających myślenie kreatywne. 
     Wyposażenie wykorzystane zostanie na przedmiotach ścisłych, przyrodniczych, artystycznych, humanistycznych oraz kołach zainteresowań.


     #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

     Monika Kubica
    • więcej

  Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

  • EduPage
  • GRANNA
  • Muzeum POLIN
  • Urząd Miejski w Dębnie
  • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  • Minister Edukacji i Nauki
  • Laboratoria Przyszłości
  • Biblioteka Publiczna w Dębnie
  • ZCDN Szczecin
  • WOM Gorzów Wlkp