• PISZEMY LISTY DO NIEWIDOMYCH UCZNIÓW
    • 20.10.2021 19:31
    • Uczniowie klasy piątej na lekcji języka polskiego odczytywali listy napisane przez niewidomych uczniów i odpowiadali na nie. Korespondowanie  służyło kształtowaniu postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową, zwiększeniu  integracji osób, które nie widzą, ze środowiskiem społecznym, przygotowaniu społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważeniu  ich problemów oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową. Podejmowane działania ukierunkowane są na upowszechnianie w środowisku lokalnym informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.

      

     Wioletta Rafałowicz
     Zapraszam do przeczytania listów.

    • więcej
    • JESTEŚMY AUTORAMI WIERSZY O JESIENI
    • JESTEŚMY AUTORAMI WIERSZY O JESIENI
    • 28.09.2021 19:29
    • Jesień to piękna pora roku, która urzeka nas swoimi barwami. To okazja do rozwijania swoich umiejętności i odnajdywania ukrytych talentów.

     Poznajcie utwory napisane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Fiedlera w Dębnie.

     Wszystkim autorom należą się gromkie brawa.

     Wioletta Rafałowicz
     Zapraszam do przeczytania wierszy.

    • więcej
    • WARTOŚCI ŻYCIOWE
    • WARTOŚCI ŻYCIOWE
    • 20.09.2021 16:11
    • Realizację innowacji “Wszyscy jesteśmy wartościowi” rozpoczęliśmy od sondażu “Co jest dla Ciebie najważniejszą wartością w życiu?”

     Badanie przeprowadziliśmy w formie zdalnej. Odpowiadający  na pytanie nie znali odpowiedzi innych. Najczęściej powtarzające się wartości zostały zapisane największą czcionką. Poznajcie wyniki sondażu.

      

     Wioletta Rafałowicz

    • więcej
    • WSZYSCY JESTEŚMY WARTOŚCIOWI
    • 09.09.2021 20:04
    •  

      

     Autor: Wioletta Rafałowicz

     Realizator: Wioletta Rafałowicz

      

     Na zajęciach dydaktyczno - opiekuńczych będziemy pracowali nad rozwijaniem poczucia własnej wartości, podniesieniem samooceny naszych uczniów oraz kształtowaniem postaw akceptacji wobec drugiego człowieka. Działania będą służyć podkreślaniu swoich mocnych stron i rozwijaniu pasji.

      

     Cele:

     - poszukiwanie dróg i możliwości własnego rozwoju;

     - wytyczanie celów i dążenie do ich realizacji;

     - prezentacja swoich pasji, idoli i autorytetów;

     - poznanie siebie i innych;

     - nauka tolerancji, otwartości i szacunku;

     - uświadomienie znaczenie empatii w życiu młodego człowieka;

      

     Postęp działań:

     - „dni nietypowe” - organizacja świąt, akcji w szkole

     - spotkanie z „ciekawymi” ludźmi;

     - integracja ze środowiskiem lokalnym;

     - akcja tematyczne na terenie szkoły;

     - warsztaty z autoprezentacji;

      

     Spodziewane rezultaty:

     Uczeń staje się:

     - otwarty;

     - gotowy do niesienia pomocy;

     - bardziej pewny siebie w kontaktach z innymi.

    • więcej

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp