• PISZEMY LISTY DO NIEWIDOMYCH UCZNIÓW
   • 20.10.2021 19:31
   • Uczniowie klasy piątej na lekcji języka polskiego odczytywali listy napisane przez niewidomych uczniów i odpowiadali na nie. Korespondowanie  służyło kształtowaniu postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową, zwiększeniu  integracji osób, które nie widzą, ze środowiskiem społecznym, przygotowaniu społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważeniu  ich problemów oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową. Podejmowane działania ukierunkowane są na upowszechnianie w środowisku lokalnym informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.

     

    Wioletta Rafałowicz
    Zapraszam do przeczytania listów.

   • Wróć do listy artykułów

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage