• WSZYSCY JESTEŚMY WARTOŚCIOWI
   • 09.09.2021 20:04
   •  

     

    Autor: Wioletta Rafałowicz

    Realizator: Wioletta Rafałowicz

     

    Na zajęciach dydaktyczno - opiekuńczych będziemy pracowali nad rozwijaniem poczucia własnej wartości, podniesieniem samooceny naszych uczniów oraz kształtowaniem postaw akceptacji wobec drugiego człowieka. Działania będą służyć podkreślaniu swoich mocnych stron i rozwijaniu pasji.

     

    Cele:

    - poszukiwanie dróg i możliwości własnego rozwoju;

    - wytyczanie celów i dążenie do ich realizacji;

    - prezentacja swoich pasji, idoli i autorytetów;

    - poznanie siebie i innych;

    - nauka tolerancji, otwartości i szacunku;

    - uświadomienie znaczenie empatii w życiu młodego człowieka;

     

    Postęp działań:

    - „dni nietypowe” - organizacja świąt, akcji w szkole

    - spotkanie z „ciekawymi” ludźmi;

    - integracja ze środowiskiem lokalnym;

    - akcja tematyczne na terenie szkoły;

    - warsztaty z autoprezentacji;

     

    Spodziewane rezultaty:

    Uczeń staje się:

    - otwarty;

    - gotowy do niesienia pomocy;

    - bardziej pewny siebie w kontaktach z innymi.

   • Wróć do listy artykułów

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage