• WĘDRÓWKI DO ŚWIATA WYOBRAŹNI, CZYLI SZTUKA KREATYWNEGO PISANIA
    • WĘDRÓWKI DO ŚWIATA WYOBRAŹNI, CZYLI SZTUKA KREATYWNEGO PISANIA
    • 13.09.2022 17:38
    • W bieżącym roku szkolnym na lekcjach języka polskiego zrealizujemy innowację ,,Wędrówki do świata wyobraźni, czyli sztuka kreatywnego pisania”.
     W czasie realizacji twórczych zadań odbędziemy wspólną podróż do świata nieograniczonej wyobraźni.
     Zajęcia z kreatywnego pisania będą kształcić u uczniów umiejętność tworzenia i redagowania tekstów przy jednoczesnym rozwijaniu wyobraźni oraz myślenia kreatywnego, innowacyjnego i krytycznego.
     Efekty pracy uczniów będą na bieżąco publikowane na platformie eTwinning, szkolnej stronie internetowej, w szkolnej gazecie “Arkadia”.

     Wioletta Rafałowicz
    • więcej

  Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

  • EduPage