• ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI - SZKOLNY KONKURS POETYCKI
    • ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI - SZKOLNY KONKURS POETYCKI
    • 24.01.2023 17:00
    • Z okazji Światowego Dnia Poezji zapraszam do uczestnictwa w konkursie szkolnym na wiersz, którego motywem jest rodzina.
     Cel konkursu:
     - inspirowanie uczniów do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności,
     - stworzenie uczniom możliwości prezentacji autorskich pomysłów.
     W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie, dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach.
     Praca może być wzbogacona ilustracją/-ami wykonaną/ -ymi przez autora wiersza.
     Pracę należy przepisać na kartce formatu A4 ręcznie lub na komputerze.
     Oceny prac dokona komisja konkursowa, przyznając nagrody w dwóch grupach wiekowych:
     • Klasy I-III,
     • Klasy IV- VIII.
     Decyzje komisji są ostateczne.
     Prace uczniów zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły oraz w szkolnej gazecie "Arkadia".
     Termin dostarczenia pracy: 10.03.2023
     Zapraszam
     Wioletta Rafałowicz
    • więcej
    • BOHATEROWIE Z NASZEJ WYOBRAŹNI
    • BOHATEROWIE Z NASZEJ WYOBRAŹNI
    • 02.01.2023 17:49
    • W ramach autorskiego projektu rozwijającego sztukę twórczego redagowania tekstu. zaproponowałam uczniom narysowanie fikcyjnej postaci, którą uczyniliby bohaterem autorskiego opowiadania. Przed realizacją tego etapu pracy powtórzyliśmy, co oznacza termin ,,fikcyjny" i podawaliśmy przykłady. Przy okazji powróciliśmy do zagadnień związanych z prawem autorskim. Aby przestrzegać prawa własności intelektualnej, każda postać musiała być przez uczniów wymyślona. Następnie wykonaliśmy zdjęcia naszych prac i stworzyliśmy kolekcję kart z wymyślonymi bohaterami. Uczniowie oprócz rysunku posługiwali się też słowem: wymyślali imię dla postaci i krótko ją prezentowali, np. opisując wygląd, nazywając cechy charakteru, określając zachowanie. Karty stworzyli przy pomocy aplikacji, która nie wymagała podawania żadnych danych ani rejestrowania. Posłużyły nam do tego telefony. Zadanie spodobało się uczniom. Bardzo chętnie pracowali, a dodatkowym atutem była cisza i skupienie. Przy okazji rozwijaliśmy też kompetencje cyfrowe.
     Wioletta Rafałowicz
    • więcej
    • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Z OKAZJI BOŻEGO NARODZENIA DLA BOHATERÓW LITERACKICH
    • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Z OKAZJI BOŻEGO NARODZENIA DLA BOHATERÓW LITERACKICH
    • 21.12.2022 20:52
    • Klasa 4b w ramach innowacji ,,Wędrówki do świata wyobraźni, czyli sztuka kreatywnego pisania” redagowała życzenia świąteczne dla wybranego bohatera lektury. Uczniowie dokonywali wyboru postaci spośród dwóch lektur: ,,Kajko i Kokosz. Szkoła latania” oraz ,,Akademia pana Kleksa”. Zadanie bardzo spodobało się uczniom, gdyż mogli wykazać się zarówno znajomością lektury, jak i umiejętnością redagowania życzeń. Świąteczny klimat sprzyjał twórczym poczynaniom uczniów. Przy okazji uczyliśmy się dostrzegać potrzeby innych i uwzględniać je w swoich życzeniach.

     Wioletta Rafałowicz
     Galeria zdjęć
    • więcej
    • TWORZYMY KOMIKS WYBRANEJ BAJKI
    • TWORZYMY KOMIKS WYBRANEJ BAJKI
    • 12.12.2022 16:40
    • Uczniowie klasy 7a na lekcji języka polskiego czytali bajki, wskazywali cechy gatunkowe, formułowali pouczenie lub cytowali morał wypowiedziany wprost. Następnie dokonywali wyboru bajki, której treść przedstawili w formie komiksu. Uczniowie mogli wykonać parafrazę utworu lub przedstawić bajkę zgodnie z oryginałem.  W ten sposób uczniowie powtórzyli wiadomości o komiksie i zastosowali je w praktyce. Dokonali selekcji informacji i przełożyli je na język komiksu. Pokazali, że rozumieją swoistość różnych tekstów kultury. Komiks jest fantastycznym przykładem na  niesztampowe działania i uczenie się. Uczeń w kreatywny sposób, bawiąc się, tworząc, może się uczyć, a przy okazji rozwijać wyobraźnię.

     Wioletta Rafałowicz
     Galeria zdjęć
    • więcej
    • LISTY DO ARKADEGO FIEDLERA, CZYLI KREATYWNE PISANIE NA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO
    • LISTY DO ARKADEGO FIEDLERA, CZYLI KREATYWNE PISANIE NA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO
    • 01.12.2022 21:32
    • Kreatywne pisanie służy doskonaleniu własnego warsztatu pisarskiego, rozwijaniu umiejętności nieszablonowego myślenia, które przydaje się również w wielu sytuacjach życiowych. Klasa 4b włączyła się w obchody Tygodnia Patrona Szkoły i zredagowała twórcze listy do Arkadego Fiedlera. Prace uczniów zostały docenione w szkolnym konkursie zorganizowanym z w/w okazji. Uczniowie najpierw poznali fakty z życia pisarza i podróżnika, następnie zaznajomili się z jego twórczością i odbyli wirtualną podróż do Muzeum- Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Podczas redagowania prac pisemnych wykorzystali wiedzę na temat budowy listu oraz wiedzę o osobie patrona szkoły. Listy uczniów zostały przepisane na komputerze i wysłane do potomków Arkadego Fiedlera.  Do nich dołączono list do rodziny Fiedlerów.
     Podczas realizacji zadania duży nacisk został położony na stymulowanie kreatywności i innowacyjności w procesie konstruowania własnych utworów. Uczniowie  mogli skonfrontować przemyślenia i napisane listy w szerszym gronie.
     Wioletta Rafałowicz
     Galeria zdjęć
    • więcej

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp