• WYSTAWA -  JAK MOŻEMY POMÓC NASZEJ PLANECIE?
     • Warunki życia na Ziemi wciąż zmieniają się – niestety na gorsze. Ekspansywna i bezmyślna działalność człowieka doprowadziła do degradacji środowiska naturalnego oraz wyginięcia rzadkich gatunków flory i fauny. Co pozostawimy w spuściźnie  następnym pokoleniom? Jakie kroki  może podjąć każdy z nas  aby chronić naszą planetę?

      Na takie pytania próbowali odpowiedzieć uczniowie z klas 2,4 i 6 na zajęciach bibliotecznych, których celem było uświadomienie nie tylko zagrożeń środowiska naturalnego spowodowanych przez człowieka, ale także wskazanie takich  rozwiązań, które zahamują wzrost niepożądanych zjawisk jakie można zaobserwować na całym świecie. Zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska to temat opowiadań i bajek ekologicznych, które zostały zaprezentowane uczniom. Uczestnicy spotkania wykonali prace plastyczne na wystawę  pt. ”Jak możemy pomóc naszej planecie?”. Zapraszamy do jej obejrzenia w bibliotece szkolnej.

      Opracowanie R. Kunisz

     • ROZGRYWKI KLASOWE
     • Uczniowie klas 5a,6a,7b w ramach lekcji matematyki zagrali w gry planszowe. Wszyscy doskonale wiedzą, że gry planszowe nie tylko wspomagają rozwój intelektualny, rozwijają spostrzegawczość, wyobraźnię, pamięć, orientację przestrzenną, logiczne myślenie, uczą przewidywania, podejmowania decyzji, zasad fair play ale również uczą zasad komunikacji między sobą. 

      Gry planszowe są doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu, alternatywą dla telewizji, komputera, smartfona. Wśród gier popularnością cieszyły się warcaby, chińczyk, memory, puzzle, "czwórka", szachy, gra w "Państwa i miasta".

     • SZYFROWANIE I DESZYFROWANIE ZWIĄZKÓW FRAZEOLOGICZNYCH NA JĘZYKU POLSKIM
     • Na lekcji języka polskiego również można się uczyć kodowania. Tym razem zaproponowałam moim uczniom stworzenie własnego szyfru. Zależało mi na tym, aby na lekcji powtórzyć alfabet. Dzięki temu praca ze słownikami okaże się dla uczniów łatwiejsza.

      Pamiętajmy, że szyfrowanie to po prostu metoda zapisu tekstu jawnego w taki sposób, by stał się on nieczytelny dla osób trzecich. Proces ten nazywany jest szyfrowaniem, a proces odwrotny, czyli zamiana tekstu zaszyfrowanego w możliwy do odczytania, deszyfrowaniem. Uczniowie indywidualnie wymyślali szyfr dla każdej litery alfabetu. Szyfru nie ujawnialiśmy. Zachowywaliśmy go w tajemnicy, aby wykorzystać do kolejnego etapu pracy. Uczniowie w "Słowniku frazeologicznym języka polskiego" wybierali jeden związek frazeologiczny, który zaszyfrowali według wcześniej opracowanego szyfru. Sens ukryty wybranego związku frazeologicznego wyjaśniali w ciszy z nauczycielem. Zaszyfrowaną informację przekazywali nauczycielowi. Deszyfrowanie odbyło się na kolejnych zajęciach. Początkowo uczniowie nie otrzymali kodów, co uniemożliwiło im deszyfrowanie. Znajomość kodu ułatwiła odczytanie związku, który potem został zapisany w zeszycie i wyjaśniony. Zajęcia z wykorzystaniem szyfru uczą twórczego i krytycznego myślenia. Angażują uczniów, którzy zmotywowani i skoncentrowani podejmują się wykonania zadania. Pomagają sprawdzić, czy uczniowie potrafią dzielić wyrazy na litery, znają zasady pisowni (ortografia i interpunkcja). Uczą się bawiąc, a ich aktywność sprawia, że zapamiętują przekazywane treści.

      Wioletta Rafałowicz

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp