• SPRZĄTANIE ŚWIATA, CZYLI "DWÓJKOWE PORZĄDKI"
     •  „Wszystkie śmieci są nasze” tak brzmi hasło tegorocznej Akcji Sprzątania Świata. Trzeba to głośno powiedzieć, że wszystkie śmieci, na całym świecie są nasze, te bezsensownie wprowadzone do natury przez człowieka i te przez niego posprzątane. W każdej akcji prośrodowiskowej chodzi o zmiany, zmiany ludzkiego myślenia i zachowania. Tegoroczną Akcję Sprzątania Świata rozpoczęli uczniowie klas starszych V-VIII, którzy 20 września  zebrali się w szczytnym celu.

      Mimo kapryśnej aury i późniejszej pory dnia, miłośnicy przyrody pobili rekord frekwencji! Po zakończonych zajęciach lekcyjnych, pod opieką nauczycieli,  wyruszyli na wyznaczone tereny akcji. W tej edycji dołączyli do nas  Pan Mirosław Gładysz i Pan Damian Podstawczuk, którym bardzo dziękujemy za wsparcie, pomoc i współdziałanie dla wyższego dobra. Wszyscy uczestnicy akcji z wielkim zaangażowaniem segregowali odpady i usuwali śmieci, które straszą i niszczą naszą piękną przyrodę. Mamy nadzieję, że nasze działania będą początkiem zmian myślenia wielu naszych mieszkańców!

      Dziękujemy wszystkim uczniom naszej dwójeczki i opiekunom akcji za czas
      i zaangażowanie. Jesteście Wielcy!!!

      Iwona Olobry, Dorota Podbereska

     • PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH W SP2
     • W minionym tygodniu, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w działaniach profilaktycznych w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ,,Tygodniu dla profilaktyki chorób zakaźnych”. Klasy 4-8 wzięły udział w pogadankach tematycznych z wykorzystaniem filmu edukacyjnego.

      Podczas zajęć uczniowie akcentowali nieodzowną rolę szczepień w walce z chorobami zakaźnymi, występującymi na przestrzeni dziejów. Podczas zebrań rodziców klas pierwszych została przeprowadzona prelekcja dotycząca profilaktyki grypy. Zwracano uwagę na zasady higieny osobistej i społecznej. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z tematyką, korzystając z przygotowanej gazetki informacyjnej. Zaprezentowano na niej materiały edukacyjne, prace plastyczne oraz zadanie sprawdzające wiedzę dotyczącą chorób zakaźnych.

      Iwona Olobry, Dorota Podbereska

     • KREATYWNIE I TWÓRCZO NA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W DNIU KROPKI
     • Uczniowie klasy 6a i 7a wzięli udział w projekcie eTwinning ,,Ja i Kropka”. W ramach wspólnie wykonywanych zadań partnerskich stworzyli oryginalne komiksy w formie kolażu. Powstałe w wyniku twórczej pracy komiksy stworzyły zbiór autorskich prac pt. ,,Jak to z KROPKĄ było”.

      Zajęcia kształciły u uczniów umiejętność tworzenia i redagowania tekstów przy jednoczesnym rozwijaniu ich wyobraźni oraz myślenia kreatywnego, innowacyjnego i krytycznego. Eksperymentowanie z formą i treścią słów zaowocowało pięknymi i ciekawymi pracami.

      Zapraszam do ich obejrzenia.
      Wioletta Rafałowicz

     • 17 WRZEŚNIA - OBCHODY DNIA SYBIRAKA
     • Dzień Sybiraka przypada w rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, która miała miejsce 17 września 1939 roku. W tym roku obchody tej rocznicy miały miejsce dnia 16 września 2022 r. i rozpoczęły się Mszą Św. w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie. Wzruszającą homilię wygłosił ks. Andrzej Słowik.

      Zgromadzeni w Kościele modlili się w intencji wszystkich, którzy stali się ofiarami sowieckiej agresji oraz za ocalałych zesłańców Sybiru. Młodzież z naszej szkoły także uczestniczyła w uroczystościach w Kościele, a następnie na cmentarzu przy ul. Włościańskiej. Przy sztandarze Koła Związku Sybiraków w poczcie stanęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębnie: Marika Bijak, Aniela Krauze i Wiktor Dębowski. Po modlitwie w intencji ofiar, przedstawiciele władz samorządowych, Sybiraków i Kombatantów złożyli pod pomnikiem wieńce i zapalili znicze.

      Opracowanie: Renata Kunisz

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage