• OPRACOWUJEMY AUTORSKIE KRZYŻÓWKI DLA NASZYCH RÓWIEŚNIKÓW
     • Rozwiązywanie krzyżówek to pożyteczna forma spędzenia czasu. Dzięki rozwiązywaniu krzyżówek poprawia się nasza zdolność kojarzenia, ćwiczymy pamięć, logiczne myślenie, koncentrację oraz rozwijamy myślenie twórcze. Z kolei dzięki uzupełnianiu pól krzyżówki uczniowie poznają nowe słowa i rozwijają zasób słownictwa. Natomiast uzupełnianie brakujących liter w wyrazach pomaga utrwalić zasady ortografii i gramatyki, uczy czytania ze zrozumieniem. 

      Warto wymienione wyżej zalety krzyżówek wykorzystać na swoich lekcjach. Uczniom klasy czwartej zaproponowałam tworzenie krzyżówek ortograficznych. Umówiliśmy się, że będą one rozwiązane, gdyż w ten sposób od razu sprawdzą poprawność zaprojektowanej krzyżówki. Maksymalna ilość haseł to 20, z tym że zadaniem ucznia było ich rozmieszczenie zarówno w poziomie, jak i w pionie.
      Samodzielnie też układali objaśnienia haseł. Podczas pracy korzystali ze słowniczka ortograficznego.
      Zapraszam do obejrzenia efektów naszej pracy.
      Wioletta Rafałowicz

     • WIOSENNA ORTOGRAFIA
     • Kolorowanie to nie tylko świetna zabawa dla młodszych i starszych uczniów. Jeśli połączymy tę czynność z zapamiętywaniem pisowni trudnych słów, to zyskamy podwójnie.  Kolorowanie z pewnością wycisza i uspokaja, dlatego ma niesamowity wpływ na zdrowie psychiczne. Ponadto łagodzi stresy, a także poprawia pamięć uczniów. 

      Z tego powodu polecam wykreślanki ortograficzne na niespodziewane zastępstwo, zajęcia wyrównawcze, zajęcia w świetlicy, lekcje bez podręcznika itp. Warto zaskoczyć uczniów przygotowaną wykreślanką, aby rysunek nawiązywał na przykład do podejmowanego na lekcji tematu. Zbiór wyrazów zależy od tego, jaki cel chcemy osiągnąć, jakie umiejętności przećwiczyć. Najczęściej wpisuję słownictwo mieszane, gdyż zależy mi na tym, aby uczniowie, zanim zaczną kolorować, sprawdzili pisownię wyrazów w słowniczku ortograficznym i uzupełnili luki. Rzadziej wybieram słowa według ustalonego wcześniej kryterium- zasady ortograficznej.
      Kolorowanki uczą także utrzymywać uwagę na dłuższy czas na jednej czynności, a uczniowie w ciszy pracuję we własnym tempie.
      Zachęcam do przetestowania.
      Wioletta Rafałowicz

     • NASZE SPOTKANIE Z BOHATEREM LEKTURY SZKOLNEJ
     • Na lekcji języka polskiego uczniowie klasy 6a redagowali opowiadania twórcze, których  byli bohaterami, a także narratorami. Opowiadali o tym, że jeden z bohaterów lektury przeniósł się do ich  świata i wspólnie przeżyli wiele przygód. Szczegółowo przedstawiali wybraną przygodę, podczas której wspomnianemu bohaterowi przyznano tytuł przyjaciela mądrości.

      Wykazywali się znajomością lektury, ale też dodawali nowe wątki lub rozwijali istniejące w lekturze. Po napisaniu prac i ich sprawdzeniu publicznie prezentowali najciekawsze opowiadania. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali autorskich historii, a na zakończenie wybrali tę, która -ich zdaniem- jest najciekawsza. Mistrzem opowiadania okazał się Paweł. Następnie podzieliliśmy się fragmentami opowiadania napisanego przez Pawła i zilustrowaliśmy wydarzenia. W czasie realizacji twórczych zadań odbyliśmy wspólną podróż do świata nieograniczonej wyobraźni. Zajęcia z kreatywnego pisania kształciły u uczniów umiejętność tworzenia i redagowania tekstów przy jednoczesnym rozwijaniu wyobraźni oraz myślenia kreatywnego, innowacyjnego i krytycznego.
      Wioletta Rafałowicz
      Wszystkie zdjęcia na szkolnym facebooku.

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp