• PROJEKT ETWINNING “CHWYĆ “BYKI” ZA ROGI OTRZYMAŁ KRAJOWĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI
    • PROJEKT ETWINNING “CHWYĆ “BYKI” ZA ROGI OTRZYMAŁ KRAJOWĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI
    • 19.05.2021 08:37
    • Projekt eTwinning “Chwyć “byki” za rogi”  koncentrował  się na kształceniu i szkoleniu uczniów w celu rozwijania kompetencji kluczowych na poziomie dającym im odpowiednie przygotowanie do dorosłego życia oraz stanowiącym podstawę dla dalszej nauki i życia zawodowego.  W wyniku jego  realizacji uczeń posiada wysoką świadomość językową oraz ma poczucie odpowiedzialności za język, jakim się posługuje. Interesuje się kulturą języka, ortografią i interpunkcją. Zna zasady pisowni polskiej: reguły ortograficzne oraz zasady interpunkcyjne. Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. Dokonuje korekty ortograficznej i interpunkcyjnej własnych i cudzych tekstów. Samodzielnie uzasadnia pisownię wyrazów. Sprawnie i celowo posługuje się słownikiem ortograficznym. Korzysta z komputera i Internetu przy rozwiązywaniu problemów związanych z poprawnością ortograficzną i interpunkcyjną. Potrafi samodzielnie organizować efektywną pracę w grupie.

     Wysoka jakość projektu i kreatywne zadania zaowocowały przyznaniem mu Krajowej Odznaki Jakości.

     Brawa dla uczniów  z klasy 4a i 5a, którzy rozwijali  własną kreatywność oraz umiejętność korzystania z technologii informacyjnej.

     Wioletta Rafałowicz
     Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć.

    • więcej
    • TYLE TRUDNYCH WYRAZÓW WOKÓŁ NAS - tworzymy karty do albumów ortograficznych
    • TYLE TRUDNYCH WYRAZÓW WOKÓŁ NAS - tworzymy karty do albumów ortograficznych
    • 13.05.2021 19:16
    • Uczniowie z klasy 4a i 5a na zdalnej lekcji języka polskiego pracowali w grupach, gromadząc i wizualizując słownictwo z  trudnością ortograficzną. Poszukiwali  trudnych wyrazów (ó, u, rz, ż, ch, h) w swoim otoczeniu: 
     a) w kuchni
     b) w pokoju

     c) w łazience

     d) w przedpokoju

     e) na balkonie/ na tarasie

     f) w piwnicy itp.

     Strony do albumu przygotowywali na tablicy  jamboard.

     Zapraszam do obejrzenia wybranych stron wspólnego albumu fotograficznego.

     Wioletta Rafałowicz
     Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

    • więcej
    • NASZE LAPBOOKI TEMATYCZNE
    • NASZE LAPBOOKI TEMATYCZNE
    • 20.04.2021 21:40
    • W ramach innowacji pedagogicznej "Chwyć byki za rogi" uczniowie klasy 4a i 5a wykonali  lapbooki ortograficzne. Jakie  zalety ma taka forma pracy? Z pewnością rozwija różne umiejętności (czytanie, pisanie, logiczne myślenie, koncentrację, pomysłowość).

     Uczy też organizacji pracy, cierpliwości i systematyczności. Pomaga uporządkować wiedzę oraz zachęca do rozszerzenia wiedzy. Kolorowe lapbooki przyciągają uwagę i sprzyjają zapamiętaniu treści. W naszych  lapbookach ortograficznych gromadziliśmy słowa wokół wybranego tematu, np. sport, taniec, zwierzęta, rośliny. Każde słowo  zawierało trudność ortograficzną. Prace uczniów są kolorowe i dowodzą tego, że nauka zdalna nie musi być realizowana przed monitorem komputera. 

     Zapraszamy do obejrzenia prac uczniowskich.

     Wioletta Rafałowicz

    • więcej
    • FILMOWE LAPBOOKI ORTOGRAFICZNE
    • 20.04.2021 21:34
    • Podczas lekcji zdalnych realizujemy projekt ortograficzny "CHWYĆ "BYKI" ZA ROGI". Jedno z zadań polegało na stworzeniu lapbooka tematycznego.

     Poniżej prezentuję pracę ucznia- NAZWY ZAWODÓW

     https://vimeo.com/537155894

     Poniżej prezentuję pracę uczennicy - OWOCE I WARZYWA

     https://vimeo.com/537687368

     Kolorowe  prace uczniów stanowią wspaniały wzorzec lapbboka.

     Zapraszam do obejrzenia,

     Wioletta Rafałowicz

    • więcej

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp