• MEMORY DROGOWE PIĄTO- I SZÓSTOKLASISTÓW
    • MEMORY DROGOWE PIĄTO- I SZÓSTOKLASISTÓW
    • 09.10.2021 20:53
    • Memory to kolejny przykład wykorzystania w procesie dydaktycznym gier edukacyjnych. Uczniowie klas piątych i szóstych w ramach innowacji Eko pomoce dydaktyczne wykonali na lekcjach techniki memory drogowe. Powstały wspaniałe materiały do nauki znajomości znaków drogowych oraz ćwiczenia spostrzegawczości i koncentracji.

     Monika Kubica
     Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć.

    • więcej
    • PUZZLE CZWARTOKLASISTÓW
    • PUZZLE CZWARTOKLASISTÓW
    • 09.10.2021 16:34
    • Puzzle rozwijają zdolności motoryczne i manualne dziecka. Mogą mieć również wymiar edukacyjny. Układanie puzzli rozwija koordynację, kreatywność i logiczne myślenie. Rozwijają wiarę we własne możliwości, ćwiczą cierpliwość i sprawność.

     Dlatego też postanowiłam, aby moi uczniowie spróbowali zaprojektować puzzle. Zachęciłam je do kreatywnej zabawy i poprosiłam o wykonanie puzzli wg własnego pomysłu. Chciałam, aby ich prace były wykonane własnoręcznie i z materiałów, którym dali "drugie życie". Swoje prace wykonali  na lekcjach techniki w ramach innowacji pedagogicznej pt. Eko pomoce dydaktyczne.

     Efekty przerosły moje najśmielsze oczekiwania, pomysły dzieci okazały się fantastyczne, a prace piękne!

     Monika Kubica
     Zapraszam do obejrzenia galerii prac.


      
    • więcej
    • EKO POMOCE DYDAKTYCZNE
    • EKO POMOCE DYDAKTYCZNE
    • 01.10.2021 21:37
    • Zakres i motywacja wprowadzenia innowacji:

     Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny, który został opublikowany na platformie eTwinnig. Projekt ten kieruję do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, jest interdyscyplinarny łączący technikę z edukacją ekologiczną. Główny nacisk nałożony jest na wykonywanie prac wytwórczych. Projekt ma na celu umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez twórcze działanie. Przyczyni się do rozbudzenia zainteresowania ekologią oraz dbania o Ziemię. Uczniowie wraz z nauczycielem wykonają pomoce dydaktyczne, które później sfotografują i opiszą. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych na technice i zajęć pozalekcyjnych "Świat artysty". Projekt będzie trwał od września 2021 r. do listopada 2021 r..

      

     Cele ogólne

     -Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów;

     -Pogłębianie wiedzy i zainteresowania ekologią;

     -Rozwijanie zdolności, wrażliwości uczniów oraz ich możliwości twórczych - podczas różnorodnych działań plastyczno-technicznych;

     -Stworzenie oryginalnych pomocy wspomagających proces dydaktyczno - terapeutyczny wykonanych z recyklingu;

     -Stworzenie pomocy interaktywnych wykorzystując narzędzia TIK;
     -Wykonanie  bazy pomysłów na wzbogacenie i urozmaicenie lekcji, zajęć rewalidacyjnych lub zajęć świetlicowych;

     -Rozbudzanie ciekawości i kształtowanie praktycznego wykorzystania wiedzy;

     - Rozwijanie u uczniów wyobraźni przestrzennej, ćwiczenie umiejętności technicznych, w tym manualnych;

     - Odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem;

     - Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa.

      

     Cele szczegółowe

     -Rozwijanie umiejętności manualnych;
     -Integracja uczniów;
     -Stworzenie bazy pomysłów, które uatrakcyjnią zajęcia;
     -Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym
     zagospodarowaniem odpadów;
     -Połączenie tradycyjnych metod z nowoczesnymi technologiami.

     Monika Kubica

    • więcej

  Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

  • EduPage
  • GRANNA
  • Muzeum POLIN
  • Urząd Miejski w Dębnie
  • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  • Minister Edukacji i Nauki
  • Laboratoria Przyszłości
  • Biblioteka Publiczna w Dębnie
  • ZCDN Szczecin
  • WOM Gorzów Wlkp