• Historia szkoły
   • RYS HISTORYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

    Na rok szkolny 1946/47 było zapisanych 800 dzieci. Zwiększająca się wskutek przybywania do miasta nowych rodzin, liczba dzieci nie mogła pomieścić się w budynku Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 przy ul. B. Bieruta 17. Dlatego też ówczesne władze szkolne - Inspektoriat Oświaty – wydały decyzję o utworzeniu Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Dąbiu Nowym jak wówczas nazywało się nasze miasto. Według orzeczenia organizacyjnego była to szkoła 7-klasowa. W pierwszym roku istnienia placówki zorganizowano 10 oddziałów od klasy I – VI. Nie było oddziału klasy VII. Łącznie uczęszczało do szkoły 363 uczniów.

    W pierwszych tygodniach nauki w budynku składającym się z 8 sal lekcyjnych znajdowały się 52 ławki
    2 osobowe, dlatego też nauka odbywała się na dwie zmiany. 
    Niepowtarzalna była wówczas atmosfera pracy
    i działań nauczycieli i uczniów, ich wielki wysiłek, poświęcenie wynikały z chęci i z potrzeby nadrobienia czasu, który zabrała okrutna wojna.

    Szkoła Podstawowa nr 2 odegrała szczególnie ważną rolę w latach powojennych. Ludność miasta po wojnie pochodziła z różnych stron Polski z generalną linią podziału na tych z Polski centralnej i zza Buga. Za główne zadanie przyjęto wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym. Duże więc znaczenie miały urządzane
    przez szkołę imprezy historyczne. Nowo powstająca szkoła stała się autentycznie krzewicielką życia kulturalnego
    w mieście oraz najbliższej okolicy. Podobną rolę spełniała też biblioteka szkolna. Młodzież wypożyczając książki do przeczytania w domu udostępniała je także swojemu starszemu rodzeństwu a także rodzicom.

    Powstanie szkoły wiąże się nierozerwalnie z osobą Władysława Pucha. Jemu to bowiem, ówczesnemu nauczycielowi Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1, inspektor szkolny na obwód chojeński Wacław Kraszewski powierzył obowiązki kierownika Powszechnej Szkoły Publicznej nr 2. Wraz z nim pierwsze grono nauczycielskie stanowili: Baczewska Eleonora Irena, Trzeciakówna Janina, Wiśniewska Wanda, Zachariasz Maria, Dykert Dobrosław, Cichocki Antoni, Czerkawski Włodzimierz oraz Górska Zofia. W 1948 r. szkoła otrzymała dodatkowy budynek przy ulicy Jeziornej 5, w którym przed wojną mieściła się szkoła niemiecka.

    Dzieło pierwszego kierownika przejęli i kontynuowali następni kierownicy
    i dyrektorzy:

    - Gunther Józef                         14 X 1946 – 5 VI 1947

    - Gunther Wilhelmina                6 VI 1947 – 30 VI 1947

    - Świetlik Wacław                       VII 1947 – I 1951

    - Cichoński Antoni                     I 1951 – II 1951

    - Świetlik Janiana                       II 1951 – VIII 1953

    -  Jermołowicz  Ryszard            1 X 1953 – VIII 1954

    -  Gontar Antoni                          IX 1954 – XII 1958

    - Świetlik Janiana                       XII 1958 – VIII 1961

    - Szydłowska Danuta                 1 IX 1961 – 31 VII 1980

    - Żemojtuk Józef                        1 VII 1980 - 31 VIII 1990

    - Kaczmarczyk Adam                 1 IX 1990 - 31 VIII 1999

    (dyrektor  SP2)                           1 IX 1999 - 31 VIII 2006

                                                         (dyrektor Gimnazjum)

    - Kornaś Barbara                       1 IX 2006 - 31 VIII 2018
    - Umińska Magdalena                1 IX 2018 -

    25 XII 1986r. to najtragiczniejsza data w dziejach  szkoły. Tego dnia wybuchł pożar, który strawił pomieszczenia strychowe.  Po zakończeniu remontu 1 IX 1987r. uczniowie i kadra pedagogiczna powrócili do swojej szkoły. Od 1988 r. zaczęto rozbudowę szkoły. 1 IX 1993r. rozpoczęto naukę w nowym budynku szkolnym. Spełniło się więc życzenie jakie wyraził nieżyjący już były dyrektor szkoły Józef  Żemojtuk w czasie uroczystości 40 lecia szkoły. Wyraził  wówczas życzenie abyśmy Jubileusz 50 lecia placówki mogli przeżywać w rozbudowanej szkole.

    Maria Paliwoda, Renata Kunisz
    Na podstawie  RYSU HISTORYCZNEGO Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębnie Pana  Adama Kaczmarczyka

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp