• Jak przebiegał Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego?
    • Jak przebiegał Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego?
    • 04.03.2021 19:09
    • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.
     Jego celem jest obrona znaków diakrytycznych i przeciwdziałanie nieużywaniu charakterystycznych polskich liter.
     W bieżącym roku szkolnym zaplanowane przeze mnie aktywności uwzględniały hybrydowe nauczanie.
     Klasy 2b, 2c oraz 3b uczestniczyły w akcji na terenie szkoły, natomiast 4a i 5a zdalnie.
     Klasy młodsze zgromadziły jak największą liczbę wyrazów, w których występują litery ą i ę i je zilustrowały własnymi rysunkami.
     Klasy starsze wyszukiwały i wykreślamy w wykreślance ortograficznej wyrazy, w których występują litery: ł, ń, ć, ś lub ń oraz projektowały kolorowe chmury wyrazowe z ą i ę.
     Dziękuję paniom Małgorzacie Jokiel, Justynie Bałko i Annie Wierzbickiej, które włączyły się w organizację akcji szkolnej.
     Organizator akcji szkolnej
     Wioletta Rafałowicz
     Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć.
    • więcej
    • Konkurs z okazji Światowego Dnia Poezji
    • Konkurs z okazji Światowego Dnia Poezji
    • 02.03.2021 18:21
    • Z okazji Światowego Dnia Poezji zapraszam do uczestnictwa w konkursie szkolnym na wiersz, którego motywem jest wiosna.


     Cel konkursu:

     - inspirowanie uczniów do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności,

     - stworzenie uczniom możliwości prezentacji autorskich pomysłów.

     W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie, dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach.

     Praca może być wzbogacona ilustracją/-ami wykonaną/ -ymi przez autora wiersza.

     Pracę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: wrafalowicz@op.pl, w tytule wiadomości wpisując: Konkurs na wiersz.

     Oceny prac dokona komisja konkursowa. Decyzje komisji są ostateczne.

     Prace uczniów zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły oraz w szkolnej gazecie "Arkadia".

     Termin nadesłania pracy: 15.03. 2021

     Zapraszam


     Wioletta Rafałowicz

    • więcej
    • Jesteśmy w dobrych relacjach z ą oraz ę i lubimy te "ogonki"
    • Jesteśmy w dobrych relacjach z ą oraz ę i lubimy te "ogonki"
    • 02.03.2021 18:21
    • Podczas Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego postanowiłam zwrócić uwagę uczniów na litery, które występują jedynie w języku polskim. Klasa piąta skoncentrowała się na literach ą i ę.

     Skąd się wzięły litery z ogonkami, daszkami, kreskami i kropkami w języku polskim? Przeczytajcie TUTAJ.

     Uczniowie zaprojektowali chmury wyrazowe, które pomogą zapamiętać pisownię trudnych wyrazów.


     Wioletta Rafałowicz

    • więcej
    • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  w Szkole Podstawowej nr 2  im. A. Fiedlera w Dębnie
    • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  w Szkole Podstawowej nr 2  im. A. Fiedlera w Dębnie
    • 02.03.2021 18:21
    • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to okazja do twórczego współdziałania.
     W tym roku szkolnym zadania realizujemy w terminie 22- 26.02.2020.
     Wyznaczyliśmy sobie następujące cele:
     Podkreślenie bogactwa, różnorodności i piękna języka ojczystego.
     Rozwijanie umiejętności pisania.
     Doskonalenie techniki czytania.
     Rozwijanie uważności i koncentracji uwagi.
     Rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi tik.
      
     Zapraszamy uczniów do następujących aktywności:
      
     1. Klasy młodsze
     Litery “ą” i “ę” występują jedynie w języku polskim.
     Zgromadźcie jak największą liczbę wyrazów, w których występują wspomniane litery i je zilustrujcie własnymi rysunkami.
      
     2. Klasy starsze
     a) Odszukajcie i wykreślcie w wykreślance ortograficznej 20 wyrazów, w których występuje litera ł, ń, ć, ś lub ń.
      
     b) Zaprojektujcie chmurę wyrazową wykonaną przy pomocy technologii komputerowej, w której występują wyrazy z literą “ó”.
      
     Zadania mogą być realizowane na lekcjach, podczas zajęć pozalekcyjnych, jako prace dla chętnych.
     Organizator: Wioletta Rafałowicz
    • więcej

  Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

  • EduPage
  • GRANNA
  • Muzeum POLIN
  • Urząd Miejski w Dębnie
  • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  • Minister Edukacji i Nauki
  • Laboratoria Przyszłości
  • Biblioteka Publiczna w Dębnie
  • ZCDN Szczecin
  • WOM Gorzów Wlkp