• Otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Szkoły Przyjaznej Osobom Niewidomym
    • Otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Szkoły Przyjaznej Osobom Niewidomym
    • 10.12.2019 21:56
    • Jesienią bieżącego roku klasa 8b pod moim kierunkiem zrealizowała zadania zmierzające do poznania sposobu funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku, ich potrzeb i możliwości. Uczestnictwo w projekcie było okazją do integracji osób z niepełnosprawnością wzrokową ze środowiskiem uczniów pełnosprawnych, zrozumienia dla potrzeb i ograniczeń wynikających z dysfunkcji wzroku, przełamania lęku we wzajemnych kontaktach, jak również zdobycia informacji na temat właściwej pomocy osobom niewidomym.

      

    • więcej

  Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

  • EduPage
  • GRANNA
  • Muzeum POLIN
  • Urząd Miejski w Dębnie
  • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  • Minister Edukacji i Nauki
  • Laboratoria Przyszłości
  • Biblioteka Publiczna w Dębnie
  • ZCDN Szczecin
  • WOM Gorzów Wlkp