• DYPLOMY ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNYM ORTOGRAFFITI
    • DYPLOMY ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNYM ORTOGRAFFITI
    • 14.06.2022 12:27
    • Po raz kolejny wzięliśmy udział w Programie Edukacyjno- Terapeutycznym ORTOGRAFFITI Wydawnictwa Pedagogicznego Operon. Dzięki licznym ćwiczeniom uczniowie popełniają mniej błędów w wypowiedziach pisemnych i robią postępy w czytaniu ze zrozumieniem.
     Skuteczność metody osiągana jest dzięki jej wielofunkcyjności, czyli połączeniu w spójną całość wielu różnych elementów. Ortograffiti to przede wszystkim metoda praktyczna, która stwarza okazję innowacyjności przy utrwalaniu zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.
     Realizowana jest poprzez:
     ● systematyczne i wielokrotne powtarzanie danej czynności według określonego schematu,
     ● stosowanie ćwiczeń rozwijających funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne,
     ● angażowanie w procesie uczenia wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu.
     Uczniowie i ja otrzymaliśmy dyplomy poświadczające nasze uczestnictwo w programie.
     Do przyłączenia się w kolejnym roku szkolnym zapraszamy też inne klasy.

     Wioletta Rafałowicz
     Galeria zdjęć.
    • więcej
    • KOLOROWANKA ORTOGRAFICZNA
    • KOLOROWANKA ORTOGRAFICZNA
    • 07.12.2021 18:13
    • Członkowie Szkolnego Koła Ortograffiti zaprojektowali kolorowankę ortograficzną dla młodszych uczniów. Projektujący zadanie wybierali słowa według ustalonego wcześniej kryterium - zasady ortograficznej. Zanim uczniowie zaczęli kolorować, sprawdzali pisownię wyrazów w słowniczku ortograficznym i uzupełniali luki w słowach.

     Kolorowanki sprawdzały znajomość pisowni wyrazów, zachęcały do sięgnięcia po słowniczek ortograficzny, dostarczając jednocześnie przyjemności.

     Wioletta Rafałowicz
     Galeria zdjęć.

    • więcej
    • Ó NIEWYMIENNE
    • 28.11.2021 14:45
    • Szkolny Klub Ortograffiti zaprasza uczniów z klas I-IV do uczestnictwa w aktywnościach, których celem jest utrwalenie zasad ortograficznych i zapamiętanie pisowni trudnych wyrazów. Tym razem zachęcamy do rozwiązania autorskiej krzyżówki, którą zamieszczamy poniżej. Rozwiązaną krzyżówkę należy oddać dla pani Wioletty Rafałowicz do 10 grudnia 2021 r.

     Spośród prawidłowo rozwiązanych krzyżówek wylosujemy zwycięzcę, który otrzyma nagrodę książkową.

     Zapraszamy!

    • więcej

  Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

  • EduPage
  • GRANNA
  • Muzeum POLIN
  • Urząd Miejski w Dębnie
  • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  • Minister Edukacji i Nauki
  • Laboratoria Przyszłości
  • Biblioteka Publiczna w Dębnie
  • ZCDN Szczecin
  • WOM Gorzów Wlkp