• TRIMINO NA JĘZYKU POLSKIM
    • TRIMINO NA JĘZYKU POLSKIM
    • 03.05.2022 20:25
    • Podczas realizacji innowacji “Matematyka na języku polskim” uczniowie wykonywali zadania z wykorzystaniem trimino.Ta metoda aktywizuje uczniów i pomaga zapamiętać pisownię wyrazów, pojęcia, daty i miejsca, bohaterów lektury itp. Jednakże trimino sprawdziło się szczególnie na lekcjach poświęconych gramatyce i ortografii. Uczniowie najczęściej pracowali w grupach lub w parach, a zadanie z wykorzystaniem "trójkątów" było  jednym z wielu przygotowanych na daną lekcję.

     Polecam tę metodę pracy.

     Wioletta Rafałowicz
     Galeria zdjęć

      

    • więcej
    • JESTEŚMY AUTORAMI TRIMINO POLONISTYCZNEGO
    • JESTEŚMY AUTORAMI TRIMINO POLONISTYCZNEGO
    • 03.05.2022 20:15
    • Metody i techniki nauczania oparte na mechanizmach gier dydaktycznych mogą być stosowane zarówno podczas lekcji powtórzeniowych, jak również przy realizacji nowego materiału nie tylko na lekcjach języka polskiego. Gry dydaktyczne wspomagają proces nauczania – uczenia się i przekładają się na efektywność kształcenia, rozwijają wyobraźnię i uczą kreatywności  w działaniu. Gry dydaktyczne wpływają na sferę: intelektualną, emocjonalną, motywacyjną i społeczno-moralną. Doskonalą wszystkie operacje myślowe i skutecznie przyczyniają się do rozwijania spostrzegawczości, wyobraźni, pamięci, zaś przez swoją atrakcyjność dostarczają wielu przyjemnych doznań, które budzą pozytywną motywację  do nauki. Z tego powodu- po etapie rozwiązywania trimino opracowanego przez nauczyciela- uczniowie projektowali własne trimino. Zaczynali od opracowania układu/ siatki trimino. Następnie- zgodnie z ustalonymi zasadami na lekcji- otrzymywali klucz do tworzonej gry, np. konkretną zasadę ortograficzną, lekturę obowiązkową, zakres wiedzy z nauki o języku. Dopiero wówczas opracowywali pary, które lokowali w trimino. Na koniec rozcinali poszczególne elementy, a wycięte trójkąty przekazywali koledze/ koleżance według ustalonych na lekcji reguł.

     Zadanie uczniom bardzo się podobało, a czas mijał bardzo szybko. Polecam tę metodę wszystkim nauczycielom.

      

     Wioletta Rafałowicz

     Galeria zdjęć

    • więcej
    • SORTUJEMY I KATEGORYZUJEMY
    • SORTUJEMY I KATEGORYZUJEMY
    • 24.01.2022 21:36
    • W ramach projektu Matematyka na języku polskim przygotowałam dla uczniów zadania polegające na sortowaniu wyrazów według ustalonego klucza. Kryterium podziału stanowiła nazwa części mowy oraz zasada ortograficzna. Uczniom bardzo podobały się zadania i bardzo chętnie pracowali przy ich wykonywaniu. W zbiorach wyrazów, utworzonych przy pomocy skakanek, zgromadzili wiele przykładów, które wspólnie sprawdziliśmy. Następnie nadaliśmy nazwę każdemu zbiorowi. W ten sposób na lekcjach języka polskiego rozwijaliśmy  logiczne myślenie, rozumowanie i argumentowanie. Kategoryzacja służyła porządkowaniu/rozdzielaniu elementów na podstawie cech wspólnych i różnicujących. Uczniowie  dostrzegali podobieństwa na zasadzie analogii. 

     Ćwiczenia służyły rozpoznawaniu części mowy i  utrwaleniu zasad ortograficznych.

     Wioletta Rafałowicz
     Galeria zdjęć

    • więcej
    • ZAKODOWANE CZĘŚCI MOWY
    • ZAKODOWANE CZĘŚCI MOWY
    • 07.12.2021 18:33
    • Na lekcjach języka polskiego poświęconych utrwaleniu wiadomości o częściach mowy uczniowie używali kodu do nazywania części mowy. W tym celu przygotowałam legendę, którą omówiliśmy i zaakceptowaliśmy przed rozpoczęciem ćwiczeń. Zadanie bardzo spodobało się uczniom, zwłaszcza, że pracowaliśmy w małych grupach.

     Wioletta Rafałowicz
     Galeria zdjęć.

    • więcej
    • WŚRÓD HOMOFONÓW
    • WŚRÓD HOMOFONÓW
    • 28.11.2021 14:58
    • Homofony to koszmar niejednego ucznia. Sprawdzanie pisowni w słowniczku niewiele pomoże, jeśli nie znamy znaczenia danego słowa. Dlaczego tak się dzieje? Zacznijmy od definicji. Homofonami nazywamy wyrazy, które brzmią identycznie, mimo różnej pisowni i innego kontekstu/znaczenia. Z tego powodu niewskazane jest sprawdzanie uczniów ze znajomości pisowni pojedynczego wyrazu, jeśli nie podamy uczniom znaczenia. Dlaczego? Każdy z nich może mieć rację, jeśli prawidłowo wyjaśni powód tej formy zapisu. Co musieli zrobić uczestnicy projektu? Po pierwsze, korzystając ze słowników, wyjaśnić, co to jest homofon. Po drugie, każdy uczeń odnajdywał homofony na  karcie pracy, a następnie zapisywał znaczenie pięciu par homofonów w zeszycie przedmiotowym. Atmosfera podczas zajęć była fantastyczna. Uczniowie odkrywali tajemnicze słowa, byli skupieni na zadaniu.

     Niektórzy stwierdzili, że dopiero teraz zrozumieli, z czego wynikają różnice w pisowni. Polecam tę formę pracy.

     Wioletta Rafałowicz
     Galeria zdjęć.

    • więcej

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp