• PODRÓŻ W CZASIE UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH - HIEROGLIFY
    • PODRÓŻ W CZASIE UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH - HIEROGLIFY

    • 13.10.2021 19:54
    • Uczniowie klas czwartych w ramach innowacji pedagogicznej poznali niezwykłe pismo obrazkowe Starożytnego Egiptu. Na lekcjach techniki wykonali plakaty przedstawiające hieroglify.
     Jak pracowali uczniowie i jak piękne prace wykonali można zobaczyć na  zdjęciach.
     Serdecznie zapraszam‼
     Monika Kubica
    • więcej
    • PODRÓŻ W CZASIE, CZYLI STAROŻYTNY EGIPT I JEGO TAJEMNICE - ZACZYNAMY PRACĘ NAD PROJEKTEM
    • PODRÓŻ W CZASIE, CZYLI STAROŻYTNY EGIPT I JEGO TAJEMNICE - ZACZYNAMY PRACĘ NAD PROJEKTEM

    • 10.10.2021 20:42
    • We wrześniu 2021 r. projekt interdyscyplinarny Podróż w czasie, czyli Starożytny Egipt i jego tajemnice został opublikowany na platformie eTwinning. Został zaakceptowany i otrzymaliśmy stosowne zaświadczenie.
     W ramach tego projektu/innowacji, uczniów klas 4-6 czeka wiele aktywności. Przygotowałam dla nich ciekawe zadania, które będziemy systematycznie realizować, a efekty na bieżąco publikować. Uczniowie podczas pracy nad projektem poznają ciekawostki o Starożytnym Egipcie, wykonają prace wytwórcze, a wszystko w połączeniu historii z matematyką, techniką, edukacją plastyczną i informatyką.
     Monika Kubica
    • więcej
    • PODRÓŻ W CZASIE, CZYLI STAROŻYTNY EGIPT I JEGO TAJEMNICE

    • 09.09.2021 19:55

    • Autorki innowacji: Monika Kubica, Magdalena Umińska

     Realizatorki innowacji: Monika Kubica, Magdalena Umińska

      

     Jest skierowana do uczniów klas 4-6. Przyczyni się do rozbudzenia fascynacji historią Starożytnego Egiptu i chęci tworzenia prac wytwórczych. Będzie to nauka poprzez zabawę. Stworzymy uczniom warunki do poszukiwania, porządkowania i odpowiedzialnego korzystania z różnych źródeł informacji. Nauczymy umiejętności prezentacji wyników swojej pracy, rozwiniemy kreatywność i umiejętność pracy zespołowej. Efektem pracy uczniów i ich nauczycieli będą tzw. stanowiska aktywności zatytułowane Starożytny Egipt. Prezentacja stanowisk odbędzie się wiosną przyszłego roku podczas np. Dni Otwartych lub na innym szkolnym wydarzeniu. Innowacja będzie trwać od września 2021 r.
     do marca 2022 r. Podsumowanie i ewaluacja innowacji odbędzie się w marcu 2022 r.

      

     Cele innowacji pedagogicznej:

     -Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów;

     -Pogłębianie wiedzy i zainteresowania historią oraz matematyką;
     -Rozwijanie zdolności, wrażliwości uczniów oraz ich możliwości twórczych - podczas różnorodnych działań plastycznych;
     -Rozbudzanie ciekawości i kształtowanie praktycznego wykorzystania wiedzy;

     -Rozwijanie u uczniów wyobraźni przestrzennej, ćwiczenie umiejętności technicznych, w tym manualnych;

     -Odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem;
     -Poprawa jakości pracy szkoły;
     -Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły;
     -Urozmaicenie procesu uczenia się ucznia;
     -Nawiązanie nowego rodzaju relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem;
     -Udoskonalenie metody projektu jako atrakcyjnej formy przekazywania wiedzy

     -Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa.

     Zadania:

      

     1.Uczniowie pracują indywidualnie oraz w zespołach pod okiem nauczyciela:

     * wykonują prace wytwórcze z danego zagadnienia

     * opisują wykonane prace w dowolny sposób (forma papierowa lub elektroniczna);

     * przygotowują stanowiska aktywności;

     2.Comiesięczna prezentacja działań/ prac wytwórczych uczniów na stronach internetowych szkoły,  portalach społecznościowych, padlecie, platformie TwinSpace, w szkole (gazetki, wystawy);

     3.Podsumowanie pracy - wykonanie elektronicznej książeczki Flipbook, publikowanie działań na szkolnym padlecie: https://padlet.com/monikakubica2/8jveutsifh7n4lv5;

     4.Przygotowanie stanowisk aktywności z wykonanymi pracami, które będą zaprezentowane szkolnej/lokalnej publiczności.

    • więcej

  Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

  • EduPage