• Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym
    • 16.06.2021 08:28

    • Po raz kolejny włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski pod hasłem „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” w celu upowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.  Na lekcjach zostały przeprowadzone prelekcje przybliżające uczniom  w/w problematykę. Dodatkowo kształcono postawy społeczne oparte na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzroku. Na zajęciach uczniowie próbowali odczytać teksty zapisane alfabetem Braille`a, wykonali wypukłe okładki wybranych książek umożliwiające rozróżnianie elementów przez dotyk.

     Dzięki współpracy z Fundacją Świat Według Ludwika Braille’a szkoła pozyskała interesujące broszury informacyjne pt. „Zaprzyjaźnij się z OSOBĄ NIEWIDOMĄ”.

     Zamieszczone w niej teksty o nowym niewidomym uczniu czytaliśmy głośno na lekcji języka polskiego, a potem dyskutowaliśmy na temat przygotowania naszej szkoły na przyjęcie uczniów niewidomych.

     Uczniowie przygotowali życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski w formie tradycyjnej i z wykorzystaniem technologii komputerowej.  Dostrzegliśmy, że brak stuprocentowego wzroku sprawia, że oczy serca i duszy zyskują, np. “Piękna świata nie widzę, jed­nak słyszę je bar­dzo wyraźnie.  Jes­tem niewidomy”, “Masz mnie na wy­ciągnięcie ręki, jed­nak w pat­rząc w moją stronę, jes­teś niewidomy”.

     Mam nadzieję, że moi uczniowie przełamią lęk we wzajemnych kontaktach, a zdobyte  informacje na temat właściwej pomocy osobom niewidomym zaowocują zachowaniami wynikającymi z empatii i otwartości.

      

     Organizator i realizator zadań

     Wioletta Rafałowicz

    • więcej

  Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

  • EduPage
  • GRANNA
  • Muzeum POLIN
  • Urząd Miejski w Dębnie
  • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  • Minister Edukacji i Nauki
  • Laboratoria Przyszłości
  • Biblioteka Publiczna w Dębnie
  • ZCDN Szczecin
  • WOM Gorzów Wlkp