• WARSZTATY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
    • WARSZTATY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
    • 20.06.2022 21:34
    • Realizując projekt edukacyjny Pomorze Zachodnie uczniowie uczestniczyli w warsztatach z języka angielskiego. Uczestnicy projektu rozwijali swoje kompetencje językowe we wszystkich niezbędnych obszarach czyli słuchanie i czynie ze zrozumieniem, słownictwo, gramatyka tj. środki językowe, reagowanie językowe i pisanie. Różnorodne formy pracy np. prezentacje, karty pracy, gry, zabawy, plakaty i scenki pozwoliły każdemu uczestnikowi znaleźć coś dla siebie i podnieść poziom znajomości języka.

     Danuta Fossa
     Galeria zdjęć: https://sp2debno.edupage.org/album/#photos:album:803
    • więcej
    • ANGIELSKI OD PODSZEWKI
    • ANGIELSKI OD PODSZEWKI
    • 20.06.2022 16:29
    • W zajęciach brali głównie udział uczniowie z klasy ósmej. Głównie doskonalili oni umiejętność porozumiewania się w sytuacjach typowych odgrywając scenki sytuacyjne np.: w restauracji, na dworcu, w sklepie itp.; wzbogacali wiedzę o historii i kulturze krajów anglojęzycznych pracowali nad projektami przybliżającymi wiedzę o krajach anglojęzycznych; poznawali dzieła literatury klasycznej. Doskonalili też umiejętności językowe poprzez redagowanie listów, maili i pisanie opowiadań. Korzystali z technologii TIK i korzystać z różnych źródeł w celu wyszukiwania i analizowania informacji. Mieli możliwość wykorzystania języka w rozwoju własnych pasji i zainteresowań, znacznie wzbogacili zasób słownictwa i umiejętności porozumiewania się w j. angielskim.

     Małgorzata Zalech
     Galeria zdjęć: https://sp2debno.edupage.org/album/#photos:album:799
    • więcej
    • "Z MATEMATYKĄ NA TY"
    • 20.06.2022 16:23
    • W ramach projektu Pomorze Zachodnie w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie były realizowane zajęcia z matematyki „Z matematyką na Ty”. Odbywały się one raz w tygodniu od końca listopada do połowy maja. W warsztatach brało udział ośmiu uczniów klas siódmych. Zajęcia cieszyły się dość dużym zainteresowaniem. Były na nich rozwiązywane trudniejsze zadania wykraczające poza zakres klasy siódmej. Taka forma na „luzie” jest przez uczniów bardzo lubiana i przynosi dużo korzyści.

     Mirosław Gładysz
    • więcej
    • WARSZTATY TEATRALNE I TANECZNE
    • WARSZTATY TEATRALNE I TANECZNE
    • 08.06.2022 18:51
    • W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas 4-8 mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach tanecznych i teatralnych w ramach projektu POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE. Uczniowie, między innymi, ćwiczyli emisję głosu, wyrazistość mowy, oddech, wykonywali ćwiczenia kształtujące motorykę i koordynację. Uczyli się odgrywać role, czytać z podziałem na role, doskonalili swoje umiejętności aktorskie i taneczne. W ramach zajęć uczestnicy warsztatów przygotowali zajęcia dla przyszłych uczniów w ramach „Dni Otwartych Szkoły”, filmik promujący szkołę i zajęcia oraz krótkie scenki o tematyce profilaktycznej. 
     Aktywność na zajęciach pozwoliła uczniom rozwinąć swoje umiejętności, a także zintegrować się.

     Elżbieta Bąk
     Galeria zdjęć.

      
    • więcej
    • ŚWIAT ARTYSTY
    • ŚWIAT ARTYSTY
    • 08.06.2022 18:42
    • W ramach projektu prowadzone były warsztaty Świat artysty. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 4-6. Głównym celem warsztatów było rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych  zdolności twórczych. W wyniku podjętych działań uczniowie odkrywali przyjemności tworzenia, cieszyli się uzyskanym efektem i kształtowali kreatywność oraz wyobraźnię.  Podczas warsztatów uczniowie poznali tajniki haftu matematyczno-strukturalnego, wyszywali obrazki na papierze, tworzyli ozdoby świąteczne, którymi ozdabiali sale szkole i korytarze.

     Aktywności przygotowane na zajęcia podobały się uczniom i bardzo chętnie
     w nich uczestniczyli.

      

     Monika Kubica
     Galeria zdjęć.

    • więcej

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp