• PRZEZ MEANDRY ORTOGRAFII Z ORTOPISEM
   • PRZEZ MEANDRY ORTOGRAFII Z ORTOPISEM

   • 13.09.2022 17:54
   • Innowacja ,,Przez meandry ortografii z Ortopisem”, realizowana w klasach: 4b, 6a i 7a,  obejmie działania interdyscyplinarne, służące utrwaleniu zasad ortograficznych, zapamiętaniu pisowni wyrazów oraz podniesieniu poziomu poprawności zapisu.
    Zaplanowane zadania będą zachęcały do pracy nad ortografią poprzez łączenie edukacji ortograficznej z rozrywką i zabawą.
    Uczniowie utrwalą znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Będą korzystali ze słowniczka. Zapamiętają pisownię trudnych wyrazów. Stworzą bazę materiałów zachęcających do podniesienia swoich umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych. Zastanawiają się, dlaczego ładne i poprawne zapisywanie jest modne i ważne.
    Wioletta Rafałowicz
   • Wróć do listy artykułów

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp