• TO WAŻNE WIEDZIEĆ, CO CZUJĄ INNI
    • TO WAŻNE WIEDZIEĆ, CO CZUJĄ INNI
    • 18.11.2022 19:19
    • Rozmowy o emocjach nie należą do łatwych, jednak są bardzo potrzebne dla dobrego samopoczucia, akceptacji siebie, poczucia własnej wartości. Warto więc kształcić umiejętność ich nazywania i wyrażania.
     W ramach projektu ,,Razem przez świat" uczniowie z klasy 4b wzięli udział w  tygodniu pod hasłem ,,To ważne wiedzieć, co każdy czuje".
     Przez tydzień uczniowie dzielili się swoimi emocjami przy pomocy emotikonek, tych znanych powszechnie, jak i zaprojektowanych przez siebie. Chętni wypowiadali się na forum klasy, podając przyczyny swoich uczuć. Uczniowie udzielali sobie wsparcia i służyli pomocą.
     Zajęcia w ramach projektu pozwoliły uczniom czuć się bezpiecznie, zachęciły do wspólnego przeżywania radości i smutków, współpracy, odnoszenia sukcesów w pracy nad sobą na miarę swoich możliwości.
     Wioletta Rafałowicz
     Galeria zdjęć
    • więcej
    • JACY JESTEŚMY
    • JACY JESTEŚMY
    • 03.11.2022 18:33
    • W roku szkolnym 2022/23 klasa 4 B uczestniczy w projekcie edukacyjnym "Razem przez świat”.
     Każdy z nas posiada indywidualne cechy osobnicze, własny wygląd, własny system wartości życiowych oraz bardzo zróżnicowane postawy wobec otaczającego świata. Potrzebne są więc nam drogowskazy, które nauczą nas otwartości i tolerancji. Człowiek tolerancyjny potrafi w pełni uszanować inne od własnych wierzenia, upodobania, zwyczaje i nie dyskredytuje innych ludzi dlatego, że różnią się od niego.
     Zadanie z modułu I  służyło poznaniu siebie, odkrywaniu swoich mocnych stron, integracji klasy, budowaniu atmosfery życzliwości, akceptacji,  bezpieczeństwa.
     Podczas realizacji zadania korzystaliśmy z możliwości, które daje nam technologia cyfrowa. Zaprojektowaliśmy własne awatary, a następnie przygotowaliśmy prezentację i książeczkę elektroniczną.

     https://www.calameo.com/read/0053777681eb7de9f9d79
     Zaprezentowaliśmy w niej jacy jesteśmy i w czym jesteśmy dobrzy.
     Zapraszamy do jej obejrzenia i poznania nas.
     Wioletta Rafałowicz
    • więcej
    • KLASA 4B UCZESTNICZY W PROJEKCIE “RAZEM PRZEZ ŚWIAT”
    • KLASA 4B UCZESTNICZY W PROJEKCIE “RAZEM PRZEZ ŚWIAT”
    • 03.10.2022 15:09
    • Głównym założeniem projektu „Razem przez świat” jest  budowanie pozytywnych więzi z innymi ludźmi poprzez wszechstronny rozwój  osobowości, który pomoże nie tylko w zrozumieniu siebie i innych, ale także w  poznawaniu świata i jego kultury.  W projekcie duży nacisk zostanie położony na odnajdywanie, poprzez  poznanie społeczności rodzinnej, lokalnej, narodowej, państwowej  i europejskiej, swojego miejsca w świecie. 
     Zajęcia w ramach projektu pozwolą wszystkim dzieciom, niezależnie  od płci, czy stanu zdrowia, nie tylko być koło siebie, ale być razem, czuć się  bezpiecznie, wspólnie przeżywać radości i smutki, współpracować,  negocjować, dzielić się zadaniami w grupie, odnosić sukcesy na miarę swoich  możliwości. 

     Wioletta Rafałowicz
    • więcej

  Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

  • EduPage
  • GRANNA
  • Muzeum POLIN
  • Urząd Miejski w Dębnie
  • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  • Minister Edukacji i Nauki
  • Laboratoria Przyszłości
  • Biblioteka Publiczna w Dębnie
  • ZCDN Szczecin
  • WOM Gorzów Wlkp