• NALEŻYMY DO WSPÓLNOTY SZKÓŁ ODPOWIEDZIALNYCH CYFROWO
    • NALEŻYMY DO WSPÓLNOTY SZKÓŁ ODPOWIEDZIALNYCH CYFROWO
    • 14.09.2021 16:52
    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Fiedlera w Dębnie dołączyła do projektu Fundacji Dbam o mój zasięg i przystąpiła do wspólnoty szkół odpowiedzialnych cyfrowo.

     To projekt edukacyjny, którego głównym celem jest wspólna praca szkół,  zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci.

     W ramach działań projektowych będziemy poszukiwać równowagi między światem cyfrowym i rzeczywistym.

     Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4.

     Wioletta Rafałowicz

    • więcej
    • “JESTEM ODPOWIEDZIALNYM CYFROWYM TUBYLCEM”
    • 09.09.2021 19:55

    • Autor innowacji: Wioletta Rafałowicz

     Realizator innowacji: Wioletta Rafałowicz

      

     Cele innowacji pedagogicznej:
      

     -Kztałtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu,

     -Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach i problemach wynikających z ich nadużywania,

     -Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji,

     -Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci,

     -Nauka kompetencji przyszłości.

      

     Zadania:
      

     1.Organizacja Tygodnia Bezpiecznego Internetu

     2.Stworzenie dekalogu zasad higieny cyfrowej.

     3.Ukazanie procesu uzależniania się od internetu i smartfona.

     4.Opracowanie 10 zasad bezpiecznego grania w gry.

     5.Wykorzystanie nowych technologii w procesie edukacji.

      

    • więcej

  Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

  • EduPage