• REKLAMUJEMY KSIĄŻKĘ PRZY POMOCY WŁASNORĘCZNIE WYKONANEGO LOGO
    • REKLAMUJEMY KSIĄŻKĘ PRZY POMOCY WŁASNORĘCZNIE WYKONANEGO LOGO

    • 12.05.2022 16:57
    • Logo służy przede wszystkim reklamie i identyfikacji wizualnej produktu z firmą. Z tego powodu warto wykorzystać ten element do promowania lektur szkolnych.

     Po pierwsze to szansa na zdobycie kolejnego czytelnika, a po drugie obrazki zapamiętuje się szybciej niż tekst. Zadaniem uczniów było przekazanie informacji o treści lektury w formie znaczka. Jakie umiejętności uczniowie doskonalili podczas realizacja zadania?

     - Omawianie elementów świata przedstawionego.

     - Rozróżnianie i wyjaśnianie elementów realistycznych i fantastycznych w utworach.

     - Wskazywanie w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych, wątków głównych oraz wątków pobocznych.

     - Odczytanie tekstu poprzez przekład intersemiotyczny.

     Zadanie sprawiło uczniom wiele radości i z przyjemnością zadanie wykonali.

     Wybierali lektury omawiane na lekcji, które najbardziej im się spodobały. Wiele z nich to lektury nadobowiązkowe.

     Czy potraficie rozpoznać wszystkie książki?

     Wioletta Rafałowicz
     Galeria zdjęć.

      

    • więcej
    • JAK ZACHĘCAMY DO PRZECZYTANIA LEKTURY?
    • JAK ZACHĘCAMY DO PRZECZYTANIA LEKTURY?

    • 06.04.2022 17:02
    • Promocja książki może się odbyć na lekcji języka polskiego. Warto wykorzystać potencjał uczniów, którzy z przyjemnością angażują się w poszerzanie kręgu czytelników danej lektury. Uczniowie klasy 6a wcielili się w bohaterów książki ,,Sposób na Alcybiadesa”. W tym celu określili czas trwania akcji i sprawdzili, jak wówczas uczniowie i nauczyciele ubierali się do szkoły. Zadbali o swoją stylizację i wybrali nieprzypadkowe fragmenty lektury, które następnie odczytali swoim rówieśnikom na lekcji. Podzielili się także swoimi przemyśleniami i emocjami związanymi z wydarzeniami przedstawionymi w utworze.

     Dzięki temu: rozwijali hobby, zainteresowania i zaspokajali ciekawość, wzbogacali słownictwo, rozwijali umiejętność swobodnego wypowiadania się i myślenia, rozbudzali  i kształtowali wrażliwość emocjonalną, dzielili się wewnętrzną siłą do radzenia sobie z trudnościami, pokazywali, jak panować nad własnymi emocjami, kształtowali poczucie własnej wartości, uczyli się oceny swojego zachowania z moralnego punktu widzenia.

     Lekcja z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.

     Wioletta Rafałowicz
     Galeria zdjęć.

    • więcej
    • PREZENTUJEMY BOHATERÓW LEKTURY TAJEMNICZY OGRÓD
    • PREZENTUJEMY BOHATERÓW LEKTURY TAJEMNICZY OGRÓD

    • 29.03.2022 17:25
    • Praca w grupie jest bardzo lubiana przez uczniów, gdyż dzięki takiej formie pracy można podzielić zadania i odpowiedzialność pomiędzy poszczególnych członków grupy. Klasa 5a na lekcji języka w ramach projektu eTwinning “Wyczytane z lektur szkolnych” pracowała w losowo podzielonych zespołach.  Ich zadaniem było przygotowanie prezentacji głównego bohatera w formie plakatu. Uczniowie poszukiwali informacji w lekturze, zaznaczali fragmenty i porządkowali zebrane informacje. Nie zabrakło także portretów rysunkowych postaci. Po wykonaniu zadania prezentowali efekty swojej pracy kolegom i koleżankom. Obowiązywała zasada, że każdy członek zespołu zabierze głos podczas prezentacji. Dzięki pracy w zespole uczniowie stają się bardziej zmotywowani do działania, wiedząc, że są obserwowani i oceniani przez pozostałych członków zespołu. Praca w zespole także wzmacnia kreatywność, a dzięki odpowiedzialności za dane zadanie oraz możliwości wymiany poglądów, wiedzy  osoby z zespołu uczą się od siebie wzajemnie. Nieodzownym elementem pracy w  grupie jest dobra komunikacja i wzajemny szacunek do siebie nawzajem i do wykonywanej przez poszczególnych członków grupy pracy. Warto podkreślić, że uczniowie uczą się słuchania siebie nawzajem oraz wspierają się.

     Wioletta Rafałowicz
     Galeria zdjęć.

    • więcej
    • NARADA NA OLIMPIE
    • NARADA NA OLIMPIE

    • 08.04.2022 14:33
    • Na lekcji języka polskiego uczniowie klasy 5a wcielili się w role bogów i bohaterów mitologicznych. Zadbali o swój wizerunek, przywiązując dużą wagę do kostiumów i rekwizytów. W różnych źródłach informacji wyszukali informacje o wybranej postaci, które pomogły w przygotowaniu autoprezentacji.

     Dzięki tak zorganizowanym zajęciom uczniowie: uczyli się odpowiedzialności za powierzone zadanie, potrafili rozpoznać mit i wskazać jego cechy, opowiadali o wydarzeniach fabuły, przedstawiali własne rozumienie utworu i je uzasadniali, wyrażali własny sąd o postaciach i zdarzeniach, określali wartości ważne dla bohatera, dokonywali odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny.

     Lekcja minęła bardzo szybko, a uczniowie z entuzjazmem rozpoczęli przygotowania do kolejnych zajęć poszerzających ich wiedzę z zakresu mitologii.

     Wioletta Rafałowicz
     Galeria zdjęć.

    • więcej
    • PREZENTUJEMY BOHATERÓW LEKTURY W PUSTYNI I W PUSZCZY
    • PREZENTUJEMY BOHATERÓW LEKTURY W PUSTYNI I W PUSZCZY

    • 07.12.2021 18:38
    • Lekcje poświęcone lekturom szkolnym warto urozmaicić poprzez zastosowanie tik-u.

     Prezentację bohaterów lektury “W pustyni i w puszczy” uczniowie wykonali w formie cyfrowej. W ten sposób ci, którzy lubią spędzać czas przed komputerem, a nie sprawia im przyjemności pisanie w zeszycie, chętnie wykonali zadanie. Do wykonania zadania skorzystaliśmy z darmowej aplikacji. Działanie służyło bliższemu poznaniu lektury, wskazaniu wartości istotnych w życiu bohaterów, a przy okazji  zachęcało do  wykorzystania narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno - komunikacyjne.

     Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej pracy.

     Wioletta Rafałowicz
     Galeria zdjęć.

    • więcej

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp