• (NIE)ZWYKŁA MATEMATYKA
     • Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 6b i realizowana będzie na lekcjach matematyki i techniki przez cały rok szkolny 2022/2023. Osobą odpowiedzialną za jej realizację jest Monika Kubica. Innowacja została opracowana na podstawie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego (Nie)zwykła matematyka, którego autorem jest Agnieszka Pabiniak ze Szkoły Podstawowej nr 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi.

      Kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. 
      Innowacja wykorzystuje nowatorskie pomoce dydaktyczne i realizuje treści z podstawy programowej matematyki i techniki poprzez opracowanych bloków edukacyjnych-tematycznych.
      Realizacja innowacji polega na wykonaniu minimum 15 zadań  (co najmniej jedno zadanie z każdego modułu). Przygotowane zadania zawarte są w 10 modułach. Relacje z wykonanych zadań będę publikowane na grupie Facebook (Nie)zwykła matematyka – ogólnopolski projekt edukacyjny oraz na szkolnej stronie internetowej.
      HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
      * Moduł I: Co w trawie piszczy
      * Moduł II: Galeria sztuki
      * Moduł III: Matematyka inaczej ...
      * Moduł IV: Nie tylko na planszy

      * Moduł V: Historyczne zmagania
      * Moduł VI: Świąteczna matematyka
      * Moduł VII: Kasa rządzi światem
      * Moduł VIII: Budujemy
      * Moduł IX: Przepyszna matematyka
      * Moduł X: Matematyka w podróż

      Monika Kubica

     • CZTERY PORY ROKU
     • Innowacja skierowana jest do uczniów klas 4-6 i realizowana będzie na lekcjach techniki przez cały rok szkolny 2022/2023. Osobą odpowiedzialną za jej realizację jest Monika Kubica. Innowacja została opracowana na podstawie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Cztery pory roku, którego autorem jest Katarzyna Całka-Nalej ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Warszawie.

      Głównym celem jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczno- techniczne. 
      Innowacja wykorzystuje nowatorskie pomoce dydaktyczne i realizuje treści z podstawy programowej techniki poprzez opracowanych bloków edukacyjnych-tematycznych.
      HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
                  * Moduł I: Jesień 15.09.2022 - 30.11.2022
                  * Moduł II: Zima 1.12.2022 - 1.03.2023
                  *Moduł III: Wiosna 2.03.2023 - 31.05.2023
      Do każdego z modułów przypisane są propozycje zadań do wykonania. Zadania powiązane są z porą roku lub świętami występującymi w danym okresie, także tymi
      z kalendarza świąt nietypowych. Nauczyciel  wybiera:

      1. W module pierwszym i drugim minimum po 2 dowolne zadania do wykonania.
      2. W module trzecim minimum 3 dowolne zadania do wykonania.
      Autorka projektu zaleca recykling i upcykling  plastyczno - techniczny poprzez wykorzystywanie przedmiotów lub ich fragmentów już nie potrzebnych i nadawanie im drugiego życia. Pomysły wraz z propozycjami wykonania będą systematycznie umieszczane na blogu Pani Kasia od Techniki z etykietą, którego modułu dotyczą.

      Monika Kubica

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp