• PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI ŻONKILE 2021
     • PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI ŻONKILE 2021
     • Nasza szkoła wzięła kolejny raz udział w Akcji społecznej Żonkile 2021. Otrzymaliśmy dyplom oraz podziękowania od dyrektora Muzeum. 

      Mam nadzieję, że w przyszłym roku również włączymy się  w obchody rocznicy powstania w getcie warszawskim. To dzięki Wam #ŁączyNasPamięć!

      DYPLOM.pdfPodziekowania.pdf

      Dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy wzięli czynny udział w tej akcji.
      Koordynator szkolny akcji Monika Kubica

    • KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI DLA PROJEKTU “LEKTURY SZKOLNE NA POWAŻNIE I Z PRZYMRUŻENIEM OKA”
     • KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI DLA PROJEKTU “LEKTURY SZKOLNE NA POWAŻNIE I Z PRZYMRUŻENIEM OKA”
     • W ramach projektu eTwinning, do którego zaprosiłam wiele polskich szkół podstawowych, uczniowie zbadali gusta czytelnicze. Spopularyzowali spędzanie wolnego czasu na czytaniu książek. Podzielili się swoimi doświadczeniami czytelniczymi.

      Wyrażali własne opinie o książkach i podejmowali dyskusję na ich temat. Zredagowali  recenzje książek oraz zorganizowali  spotkania promujące czytelnictwo. Zastanawiali się, dlaczego czytanie książek nie jest modne. Podzielili się pomysłami na ciekawe spotkanie z lekturami szkolnymi. Ich aktywne działania zostały docenione, a projekt “Lektury szkolne na poważnie i z przymrużeniem oka” otrzymał Krajową Odznakę Jakości.

      Gratuluję klasie 4a i 5a sukcesu.

      Wioletta Rafałowicz

    • PROJEKT ETWINNING “CHWYĆ “BYKI” ZA ROGI OTRZYMAŁ KRAJOWĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI
     • PROJEKT ETWINNING “CHWYĆ “BYKI” ZA ROGI OTRZYMAŁ KRAJOWĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI
     • Projekt eTwinning “Chwyć “byki” za rogi”  koncentrował  się na kształceniu i szkoleniu uczniów w celu rozwijania kompetencji kluczowych na poziomie dającym im odpowiednie przygotowanie do dorosłego życia oraz stanowiącym podstawę dla dalszej nauki i życia zawodowego. 

      W wyniku jego  realizacji uczeń posiada wysoką świadomość językową oraz ma poczucie odpowiedzialności za język, jakim się posługuje. Interesuje się kulturą języka, ortografią i interpunkcją. Zna zasady pisowni polskiej: reguły ortograficzne oraz zasady interpunkcyjne. Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. Dokonuje korekty ortograficznej i interpunkcyjnej własnych i cudzych tekstów. Samodzielnie uzasadnia pisownię wyrazów. Sprawnie i celowo posługuje się słownikiem ortograficznym. Korzysta z komputera i Internetu przy rozwiązywaniu problemów związanych z poprawnością ortograficzną i interpunkcyjną. Potrafi samodzielnie organizować efektywną pracę w grupie. Wysoka jakość projektu i kreatywne zadania zaowocowały przyznaniem mu Krajowej Odznaki Jakości.

      Brawa dla uczniów  z klasy 4a i 5a, którzy rozwijali  własną kreatywność oraz umiejętność korzystania z technologii informacyjnej.

      Wioletta Rafałowicz

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp