• POKAŻMY, PAMIĘTAMY
     • Dnia 27.10.2021 roku uczniowie klasy 1b włączyli się do akcji „ Szkoła pamięta 2021”. Uczniowie porządkowali bezimienne i opuszczone groby w okolicy. Odwiedzili również miejsca pamięci i poznali związane z nimi historie.

      M. Jokiel

     • WIZUALIZACJA MIEJSCA  AKCJI
     • W ramach projektu “Wyczytane z lektur szkolnych” uczniowie klasy 6a dokonali odczytania fragmentów poprzez przekład intersemiotyczny. Zwróciliśmy szczególną uwagę na opisy miejsc przedstawionych w lekturze “Hobbit, czyli tam i z powrotem”. 

      Uczniowie z uwagą wczytywali się we fragmenty lektury, aby przy pomocy swojej wyobraźni zwizualizować opisane miejsce. Jednocześnie ćwiczyli umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem oraz cytowania.

      Zapraszam do obejrzenia prac uczniowskich.

      Wioletta Rafałowicz

     • GRA PLANSZOWA - MOJA OJCZYZNA
     • Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie rodzinnym polegającym na zaprojektowaniu własnej gry planszowej. Konkurs odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji #SzkołaPamięta.
      W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas I - VIII  wraz ze swoimi najbliższymi. Każdy uczestnik  powinien dostarczyć jedną pracę konkursową.

      Gra planszowa zgłoszona do konkursu powinna spełniać następujące warunki: praca autorska nigdzie wcześniej niepublikowana, wykonana najlepiej w formacie  A3,  przy czym zaleca się wykonanie gry z materiałów trwałych. Pracę można wykonać dowolną techniką przestrzenną lub plastyczną. Gra powinna zawierać informacje dotyczące historii Polski, konkretnych wydarzeń czy postaci historycznych. Tematyka prac konkursowych powinna odnosić się do hasła Moja Ojczyzna. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, klasa. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej, czyli autora, tytuł, opakowanie, instrukcję (na oddzielnej kartce w formacie A4), planszę oraz pionki do gry. Gry planszowe pozostaną w szkole i służyć będą innym uczniom jako pomoc dydaktyczna.
      Dostarczanie prac trwa do 19.11.21 r.

      ZAPRASZAM!
      Monika Kubica

     • "SZKOŁA PAMIĘTA"
     • "Szkoła pamięta" to akcja MEiN, której celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu i społeczności.

      Klasa 6a uczciła pamięć o bohaterach zapalając znicze przy kamieniach pamięci poświęconym ofiarom zbrodni wołyńskiej oraz katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Uczniowie dowiedzieli się, że przy promenadzie nad jeziorem Lipowo znajdują się głazy z pamiątkowymi tabliczkami przy których posadzono dęby. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko.

      D. P.

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp