• MOJA NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA - ZAPROSZENIE
     • Z ogromną przyjemnością ogłaszamy I edycję Międzyszkolnego Konkursu Rodzinnego pt. "Moja najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa" pod Honorowym Patronatem Nadleśnictwa w Dębnie.

      Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Szopkę można wykonać w dowolnej technice. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną na podstawie nie większej niż 40cm x 40cm wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów trwałych i naturalnych: sznurków jutowych, lnu, roślin, masy solnej, gliny, tektury, słomy, drewna itp. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, itp.). Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła.

      Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
      - dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych i samodzielnie wykonanych);
      - ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
      - zgodność z tradycją Bożego Narodzenia;
      - wkład pracy;
      - estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
      - walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

      Organizatorzy konkursu: Monika Kubica, Anna Węgier.

      REGULAMIN_KONKURSU_Szopka_Bozonarodzeniowa_2021.pdf​​​​​​​

     • ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE ŁADNEGO PISANIA
     • Zapraszam wszystkich uczniów/ wszystkie uczennice do uczestnictwa w szkolnym konkursie kaligraficznym, który odbędzie się 10 grudnia 2021 r. o godzinie 9:00 w czytelni szkolnej. Pamiętajmy, że kaligrafia uczy precyzji, dokładności, dbania o każdy szczegół, cierpliwości, staranności. Wyrabia sprawność ręki oraz pozwala kształtować linię pisma.  

      Cele konkursu:
      - rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania,
      - rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
      - rozpowszechnianie sztuki kaligrafii wśród dzieci i młodzieży,
      - rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
      - pobudzanie aktywności twórczej. 

      Konkurs przeznaczony jest dla  uczniów klas II-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Fiedlera w Dębnie. Jedną klasę może reprezentować maksymalnie dwóch uczniów. Uczestnicy konkursu ręcznie przepiszą wybrany przez organizatora tekst piórem, bez użycia korektora, na białej kartce papieru w wyznaczonym miejscu i czasie. Uczestnicy konkursu przynoszą ze sobą własne pióro. Czas trwania pracy ucznia wynosi 45 min. 
      Ocenie będzie podlegać:
      - staranność pracy,
      - oryginalność elementów graficznych,
      - płynność pisma i estetyka połączeń liter.

      Zapraszam! 
      Wioletta Rafałowicz

     • DAR SERCA UCZNIÓW Z SP2
     • Uczniowie naszej szkoły systematycznie od wielu lat pomagają potrzebującym. Każdego roku wspieramy schroniska dla bezdomnych zwierząt.  W tym roku szkolnym pomagamy schronisku dla zwierząt w Białogardzie. Nasza pomoc jest odpowiedzią na prośbę Burmistrza Dębna Pana Grzegorza Kulbickiego skierowaną do szkół z Gminy Dębno.

      Zbiórka charytatywna trwała przez cały październik, a dzisiaj - we wtorek  po odbiór darów przyjechali  pracownicy Straży Miejskiej z Dębna. 
      Serdecznie dziękuję Uczniom o dobrym sercu, którzy w tej akcji pomagali i na nich mogłam liczyć!
      Kolejna akcja wiosną, do której udziału już dzisiaj zapraszam!

      Monika Kubica

     • II POLSKO - NIEMIECKIE SPOTKANIE ONLINE
     • Zgodnie z zapowiedzią wzięliśmy udział w 2. spotkaniu online w  ramach projektu unijnego INTERREG. Partnerskie szkoły z Polski i Niemiec przygotowały krótki program  związany z tematem: "Moje zdrowie". 

      Nauczyciele przedstawili swoje klasy, zaśpiewaliśmy wspólnie piosenki w języku niemieckim i polskim. Każda szkoła przedstawiła krótkie scenki związane z częściami ciała i zdrowym trybem życia.  Podczas spotkania obecna była także Pani Renata Jarmuszka - Izak, która jest odpowiedzialna za realizację projektu w naszej gminie. Dziękujemy za wykonane zdjęcia i filmiki.

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp