• LEGENDA "O ZŁOTEJ KACZCE"
     • LEGENDA "O ZŁOTEJ KACZCE"
     • W dniach 16, 17  i 24 lutego 2021r. uczniowie z klas 1a, 1b, 2a oraz 3a uczestniczyli w spotkaniu czytelniczym, na którym wysłuchali legendy „O Złotej Kaczce”. Dzieci zostały zaproszone do zabawy, która polegała na układaniu w porządku chronologicznym ilustracji dotyczących legendy.

      Następnie ochotnicy opisywali poszczególne epizody z usłyszanego opowiadania. W klasie 3a uczniowie dodatkowo otrzymali kartkę z pytaniami dotyczącymi legendy, na które udzielili pisemnej odpowiedzi. Wykonali  także ilustrację sceny, która najbardziej zapadła im w pamięć. Efekty ich pracy widać na zamieszczonych poniżej zdjęciach.

      Opracowanie: Renata Kunisz

    • KONKURS Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI
     • KONKURS Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI
     • Z okazji Światowego Dnia Poezji zapraszam do uczestnictwa w konkursie szkolnym na wiersz, którego motywem jest wiosna.

      Cel konkursu:
      - inspirowanie uczniów do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności,
      - stworzenie uczniom możliwości prezentacji autorskich pomysłów.
      W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie, dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach. Praca może być wzbogacona ilustracją/-ami wykonaną/ -ymi przez autora wiersza. Pracę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
      wrafalowicz@op.pl, w tytule wiadomości wpisując: Konkurs na wiersz. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Decyzje komisji są ostateczne. Prace uczniów zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły oraz w szkolnej gazecie "Arkadia". Termin nadesłania pracy: 15.03. 2021.

      Zapraszam
      Wioletta Rafałowicz

    • JESTEŚMY W DOBRYCH RELACJACH Z Ą ORAZ Ę I LUBIMY TE "OGONKI"
     • JESTEŚMY W DOBRYCH RELACJACH Z Ą ORAZ Ę I LUBIMY TE "OGONKI"
     • Podczas Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego postanowiłam zwrócić uwagę uczniów na litery, które występują jedynie w języku polskim. Klasa piąta skoncentrowała się na literach ą i ę. 

      Skąd się wzięły litery z ogonkami, daszkami, kreskami i kropkami w języku polskim? Przeczytajcie TUTAJ. Uczniowie zaprojektowali chmury wyrazowe, które pomogą zapamiętać pisownię trudnych wyrazów.

      Wioletta Rafałowicz

Nasze programy, projekty i nasi partnerzy

 • EduPage
 • GRANNA
 • Muzeum POLIN
 • Urząd Miejski w Dębnie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Laboratoria Przyszłości
 • Biblioteka Publiczna w Dębnie
 • ZCDN Szczecin
 • WOM Gorzów Wlkp